Goeree-Overflakkee - In de wintermaanden kan gladheid voor de nodige overlast zorgen en gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente Goeree-Overflakkee is wegbeheerder en zorgt ervoor dat de wegen die in haar beheer zijn, in goede en veilige staat verkeren. Het bestrijden van gladheid is daarom erg belangrijk. Op de gemeentewerven ligt in totaal 300 ton zout klaar om gladheid op Goeree-Overflakkee te bestrijden. Lees hieronder meer.

Vervolg

De wagens gaan in verband met de veiligheid alleen over de gestrooide routes. Woont u aan een straat of weg waar niet gestrooid wordt en wilt u toch uw container geleegd hebben? Zet hem dan langs een weg waar wél gestrooid wordt. De strooiroutes binnen de bebouwde kom op Goeree-Overflakkee vindt u hier. Ook voor de buitengebieden geldt dat alleen opgehaald kan worden aan wegen waar gestrooid is.

Waterschap Hollandse Delta strooit op deze wegen.