Middelharnis - Gemeente Goeree-Overflakkee heeft nieuwe contracten afgesloten voor het Wmo-, leerlingen- en jeugdvervoer. De gemeente gunt de contracten voor dit zogeheten doelgroepenvervoer na een aanbestedingsprocedure aan de huidige vervoerders. Dat zijn Taxi De Vlieger uit Zierikzee en Taxi Donkersloot uit Stellendam. Lees meer >>

Vervolg

Op maandag 22 april ondertekenden de partijen en wethouder Berend Jan Bruggeman de nieuwe contracten. De afspraken gaan in op 1 augustus 2024. De contracten gelden dan voor 4 jaar. Daarna is er de optie om 2 keer met 2 jaar te verlengen.

“Een nieuwe aanbesteding is altijd spannend, maar met deze uitkomst zijn wij als gemeente heel tevreden”, aldus wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein). “Het vervoer verliep in onze gemeente de afgelopen jaren goed. De vervoerders komen afspraken na. Onze inwoners kennen de chauffeurs. En bij de chauffeurs zijn de routes goed bekend. Goed om zo met elkaar door te kunnen gaan.”

Kwaliteit en duurzaamheid

De gemeente keek bij de aanbestedingsprocedure allereerst naar de kwaliteit van het vervoer. Hoe zit het met de beschikbaarheid van de voertuigen en chauffeurs? En hoe zorgt de vervoerder voor binding met de regio? Daarnaast lag duurzaam vervoer als harde eis op tafel. In stappen wordt het wagenpark voor Goeree-Overflakkee 100% zero emission. Deze eis geldt niet voor rolstoelvoertuigen, omdat daar het aanbod voor elektrische varianten nog zeer beperkt is.

Taxi De Vlieger gaat het Wmo-, leerlingen- en jeugdvervoer binnen de gemeentegrenzen van Goeree-Overflakkee verzorgen. Taxi Donkersloot richt zich op de bestemmingen van het leerlingen- en jeugdvervoer buiten het eiland. Dat gaat om ook het Wmo-vervoer naar dagbestedingen buiten de gemeente.

Met deze nieuwe contracten verandert er voor de inwoner weinig. Wel verdwijnt het contant afrekenen van de eigen bijdrage in de Regiotaxi. Dat gaat straks via automatische incasso. Hierover worden pashouders in juni verder geïnformeerd.

Tekst en foto: gemeente Goeree-Overflakkee