Goeree-Overflakkee - "We hebben op het eiland veel nieuwe woningen nodig." De VVD Goeree-Overflakkee heeft hierover al regelmatig aan de bel getrokken bij de provincie, maar ziet te weinig beweging. Daarom zoekt de VVD Goeree-Overflakkee het ‘hogerop’. Lees meer >>

Vervolg

De ‘ruimtelijke puzzel’ van de provincie Zuid-Holland houdt de gemoederen in onze regio al een tijd bezig. Er moeten voor 2032 nog 250.000 woningen gebouwd worden in ZuidHolland, maar het pakket nieuwe woningen dat de Zuid-Hollandse eilanden een aantal jaren geleden toegewezen hebben gekregen mag van de provincie niet groter worden. De VVD Goeree-Overflakkee maakt zich daar zorgen over. De leefbaarheid en het voorzieningenniveau van ons eiland zijn gediend met meer woningen.

Politiek werkbezoek

Op woensdag 10 april jl. organiseerde de VVD Goeree-Overflakkee daarom een politiek werkbezoek met Peter de Groot. De Groot is Tweede Kamerlid voor de VVD en woordvoerder op ‘wonen’. Doel van de avond was om ‘Den Haag’ duidelijk te maken wat er op het eiland speelt en om zijn steun te vragen. Daarbij werden de regionale krachten gebundeld. De problematiek op woningbouw is voor onze buurgemeenten Voorne aan Zee en Hoeksche Waard nagenoeg gelijk. Naast uiteraard de eigen (steun)fractie waren daarom ook VVD-wethouders en -raadsleden van Voorne aan Zee en de Hoeksche Waard aanwezig. Ook schoven een tweetal statenleden aan vanuit de provinciale VVDStatenfractie. Er ontstond een levendige discussie over woningbouwontwikkeling op de eilanden, de keuzes van de provincie en de verhoudingen tussen verschillende types woningbouw die onze eilanden nodig hebben.

Vanzelf kwam het gesprek ook op de noodzaak van goede verkeerswegen en goed (openbaar) vervoer. Peter de Groot toonde begrip voor de situatie. De insteek om met Voorne aan Zee en Hoeksche Waard samen op te trekken sloot aan bij zijn advies om vooral de krachten te bundelen. Als regio sta je sterker. De Groot zegde toe de regionale wensen en behoeften in de Tweede Kamer onder de aandacht te brengen. Ook de VVD-Statenfractie heeft de leefbaarheid van het platteland in het vizier en de ZuidHollandse eilanden dus ook.

Binnen de coalitieafspraken zoekt de VVD dan ook continu naar ruimte voor meer woningen. "Werk aan de winkel!"