Goeree-Overflakkee - "Na maanden van voorbereiding achter de schermen, kunnen we eindelijk meedelen dat Stichting Urgente Noden (SUN) Goeree-Overflakkee operationeel is!" SUN Goeree-Overflakkee werkt samen met hulp- en dienstverleners, de gemeente en donateurs om mensen met urgente financiële nood te helpen. De hulp is in beginsel éénmalig... Lees meer >>

Waarom noodhulp?

Iedereen kan het overkomen

Ondanks alle voorzieningen in Nederland, komen jaarlijks veel mensen in financiële problemen. De oorzaken zijn heel verschillend. Soms zijn de voorzieningen die de overheid in het leven heeft geroepen voor deze mensen niet toereikend, bijvoorbeeld omdat er haast geboden is, of omdat er wetten of regels in de weg staan. Op zulke momenten is het van belang dat men kan terugvallen op noodhulp.

SUN GOEREE-OVERFLAKKEE helpt laagdrempelig

Dan is het goed te weten dat SUN Goeree-Overflakkee er is. SUN Goeree-Overflakkee werkt samen met hulp- en dienstverleners, de gemeente en donateurs om mensen met urgente financiële nood te helpen. De hulp is in beginsel éénmalig en kan alleen aangevraagd worden door hulp- en dienstverleners. SUN Goeree-Overflakkee is onafhankelijk, helpt laagdrempelig en snel, als de bestaande voorzieningen tekortschieten.

Menselijke maat

We helpen mensen die geen (tijdig) beroep (meer) kunnen doen op een voorziening. Wij vinden dat niemand in Nederland tussen wal en schip mag vallen. SUN Goeree-Overflakkee hoeft zich niet, zoals een gemeente, te houden aan principes van rechtmatigheid of het gelijkheidsbeginsel. Daardoor kunnen we snel schakelen en hoeven we geen juridische beschikkingen af te wachten. SUN Goeree-Overflakkee werkt vanuit de leefwereld van mensen en biedt maatwerk: omdat het leven niet altijd loopt zoals je wilt, omdat er haast is of simpelweg omdat iemand nog een kans verdient.

De ondersteuning is bedoeld om bijvoorbeeld de borg of eerste maand huur te betalen, een opstap naar werk of opleiding mogelijk te maken, een ID aan te schaffen, een acuut gebitsprobleem op te lossen of kapot witgoed te vervangen. De noodzakelijke hulp is in het beginsel eenmalig tot een maximum van € 3.000,- en kan als vangnet dienen, om te voorkomen dat een situatie onnodig escaleert, of een springplank zijn voor een nieuwe start.

SUN Goeree-Overflakkee is er voor iedereen: leeftijd, afkomst, geloof of levenswijze spelen geen rol. We kijken naar het besteedbaar inkomen, niet het sociaal minimum.

Aanvragen mogelijk

Vanaf heden is het mogelijk om als hulp- of dienstverlener een noodhulpaanvraag voor een cliënt in te dienen. Dit kan via het aanvraagformulier op website sungoeree-overflakkee.nl . De ‘quick scan’ kan worden gebruikt om na te gaan of de aanvraag in behandeling wordt genomen.

Sponsoren

Ook zijn sponsoren welkom. Wij financieren de uitgaven vanuit giften.

Wilt u de stichting steunen dan kunt u contact opnemen of een gift overmaken op NL06 RBRB 8841 9372 46 tnv Stichting Sun Goeree Overflakkee.

Voor vragen en overleg over aanvragen of sponsoring kan contact worden opgenomen met onze recent aangestelde coördinator: Caroline is bereikbaar per e-mail via coordinator@sungoeree-overflakkee.nl en telefonisch op 06 42 27 55 10 (werkdagen: maandag, dinsdag en donderdagochtend).

Tekst SUN Goeree-Overflakke