25 december 2016, Goeree-Overflakkee - Het stoken van een vuurtje geeft warmte en gezelligheid. Een keerzijde van het stoken is de eventuele overlast voor de omgeving. Probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen. Goede afvoer van de rookgassen is belangrijk omdat u mogelijk hinder naar de omgeving kunt veroorzaken. Naast de hinder kunnen de afvoerdampen ook stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Houdt rekening met weersomstandigheden. Bij windstil, mistig of regenachtig weer slaat de rook neer en neemt de kans op overlast toe. Onder die omstandigheden is het gebruik van een open haard of houtkachel niet gewenst. Stook ook vooral schoon en houdt rekening met elkaar. Lees hieronder verder.

Stook schoon

Het is van belang dat u alleen schoon hout verbrandt, dus geen afval zoals verpakkingsmateriaal, kunststoffen of hout dat geverfd of verduurzaamd is. Verbranding van deze materialen veroorzaakt uitstoot van giftige en milieuschadelijke stoffen. Bovendien is de kans op schoorsteenbrand bij verbranding van deze stoffen groter vanwege de sterke roetvorming die hierbij ontstaat.

Houd rekening met elkaar

Gemeente Goeree-Overflakkee: "Graag wijzen wij de gebruikers van een open haard en houtkachel er op om bovenstaande zaken in acht te nemen, zodat het plezier van uw houtkachel of open haard niet het ongenoegen wordt van uw buren en naaste omgeving.