Nieuwe-Tonge - Op zaterdagavond 30 maart 2024 is in de Hervormde Kerk te Nieuwe-Tonge een samenzangavond, met thema ‘Zingend naar Pasen’. Een uur samenzang in het teken van lijden en Pasen, het programma bestaat uit bekende en geliefde liederen zoals ‘Het ruwhouten kruis’, ‘Als ik in gedachten sta’, en ‘Vaste Rots’. Lees meer >>

Vervolg

Met de warme klanken van het Blank-orgel zal organist Eric Wolfert de samenzang begeleiden, ook is er een korte mediatie. De avond begint om 19.30uur, de toegang is gratis en voor de onkosten is er bij de uitgang een collecte. Jong en oud zijn van harte welkom om mee te zingen!

Tekst en foto's E. Wolfert