Oude-Tonge - Het duurt nog even maar, op zaterdag 21 september 2024 zal in de Hervormde Kerk te Oude-Tonge weer het Orgelconcours voor amateurs worden gehouden. Dit concours gaat uit van de Vereniging van Orgelvrienden. "De organiserende commissie is blij dat het concours weer doorgaat. Dit keer zal het de 23e editie zijn. Voor het eerst werd het concours gehouden op 23 februari 1980." Lees meer >>

Vervolg

De organiserende commissie is blij dat het concours weer doorgang kan vinden. Dit keer zal het de 23e editie zijn. Voor het eerst werd het concours gehouden op 23 februari 1980. De muzikale prestaties van de deelnemers worden beoordeeld door een zeer gekwalificeerde, tweehoofdige jury. Dit keer zijn dat de heer Gerrit Christiaan de Gier (organist van de Jacobikerk te Utrecht) en mevrouw dr. Jolanda Zwoferink, die onlangs promoveerde op “het Bach-orgel”.

Het is de bedoeling dat de deelnemers naast een vrij te kiezen orgelwerk ook een verplicht werk uitvoeren. Dit keer is daarvoor gekozen voor twee – vrij te kiezen - bewerkingen uit het Orgelbüchlein (BWV 599-644) van Johann Sebastian Bach. De toegestane speelduur van verplicht werk en vrij werk samen is maximaal 12 minuten.

De inschrijving is tot en met zaterdag 29 juni. Deelnemers wonend op Goeree-Overflakkee kunnen dat doen vanaf 15 juni, deelnemers van buiten het eiland vanaf 22 juni. Ter voorbereiding mag iedere deelnemer in de week voorafgaand aan het concours zich drie kwartier studeren op het prachtige Frobenius-orgel in Oude-Tonge.

Aanmelden kan te zijner tijd via de site van de Vereniging van Orgelvrienden.nl

De organiserende commissie wenst de deelnemers alvast veel speelvreugde en inspiratie bij de voorbereiding toe!

In juni volgt een nieuw bericht in de media over aanmelding.

Tekst: Commissie orgelconcours van de Vereniging van Orgelvrienden (VVO)