Middelharnis - De bijzondere raadsvergadering van 28 maart 2018 was de laatste raadsvergadering van de raadsperiode 2013-2018. In deze raadsvergadering kwamen geen inhoudelijke punten aan de orde. De vergadering stond in het teken van het afscheid van de vertrekkende raadsleden. Lees hieronder meer.

Rechtmatig verloop verkiezingen en toelating benoemde leden

Allereerst werd een besluit genomen over het rechtmatig verloop van de gemeenteraadsverkiezingen en de toelating van de benoemde raadsleden die hun benoeming hebben aanvaard. De raad besloot allereerst dat de verkiezingen op een wettige wijze hebben plaatsgevonden en vervolgens de volgende personen toe te laten tot de gemeenteraad:

De heer Van Alphen (Eiland van Vrijheid), mevrouw Van den Berg-Mostert (ChristenUnie), de heer Van der Boom (SGP), mevrouw Both-Verhoeven (CDA), de heer Breederveld (SGP), de heer Bruggeman (VKGO), de heer Van Dam (SGP), de heer Eijkenduijn (PvdA), de heer Feller (VVD), de heer C. Grinwis (PvdA), de heer C.G.M. Grinwis (SGP), de heer P.C. Grinwis (SGP), de heer Heintjes (VKGO), de heer Herweijer (SGP), mevrouw ’t Hoen (PvdA), de heer Huising (CDA), de heer Koote (VKGO), mevrouw Krouwel-Plantenga (VKGO), de heer Van der Meer (Eiland van Vrijheid), mevrouw Nijssen (VVD), mevrouw Van Oorschot-Coppens (CDA), de heer Pijl (CDA), de heer Pipping (ChristenUnie), mevrouw Rijerkerk-Andriesen (VVD), de heer Van der Tang (SGP), de heer Tuk (ChristenUnie), de heer De Vos (VKGO), de heer Vreugde (VKGO) en de heer Zwerus (Groep Jan Zwerus).

Afscheid raadsleden

Daarna werd afscheid genomen van tien vertrekkende raadsleden: de heer Koese (ChristenUnie), de heer Wilstra (SGP), de heer Van Noordt Wieringa (VVD), de heer Maliepaard (Fractie Maliepaard), de heer Kievit (ChristenUnie), de heer Slootweg (SGP), de heer Osinga (VVD), de heer Keuker (PvdA), de heer Van Papeveld (CDA) en de heer Van Gurp (SGP). Allereerst werden deze raadsleden toegesproken door de burgemeester. Zij reikte namens de gemeente bloemen en een afscheidscadeau uit. Tevens werd aan de heer Van Papeveld (CDA), de heer Keuker (PvdA) en de heer Van Gurp (SGP) een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vervolgens spraken diverse raadsleden de vertrekkende raadsleden toe en kregen tot slot de vertrekkende raadsleden nog de kans om de raad toe te spreken. Als afsluiting van de avond reikte de voorzitter aan alle raadsleden nog een boek met politieke portretten van alle raads- en collegeleden uit, als aandenken aan de afgelopen raadsperiode.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is na te kijken en luisteren via deze link. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering van de nieuwe raad staat gepland op donderdag 12 april a.s. vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.

Gemeente Goeree-Overflakkee