Middelharnis - Op donderdag 12 april 2018 wordt in bestuurscentrum Het Rondeel (aan de Dwarsweg 40 te Middelharnis) een openbare raadsvergadering gehouden. De vergadering zal ook weer live worden uitgezonden via deze link. Aanvang vergadering: 19:30 uur, belangstellenden zijn van harte welkom! Bekijk de agenda hieronder.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Vaststelling besluitenlijsten 28 en 29 maart jl.

4 Ingekomen stukken en mededelingen

5 Spreekrecht

6 Mondelinge vragen

7 ActielijstOordeelsvormende fase

8 Kadernota Revitalisering van recreatieparken met onrechtmatige bewoning

9 Beleidsnotitie Kleine windmolens

Besluitvormende fase

10 Bestemmingsplan Woonwagencentrum Dwarsweg te Middelharnis

11 Herziening bestemmingsplan Westhavendijk 17 te Middelharnis

12 Bestemmingsplan Molendijk 62A te Nieuwe-Tonge

13 (Her)benoeming leden Raad van toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO)

14 Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Goeree-Overflakkee 2018

15 Sluiting