29 maart 2024, Sommelsdijk - Ook op deze vrijdagmorgen een nieuwe column van Lucas Hartong. Lucas is columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten verwoord in een column. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. Lucas: "We eisen dat de camera’s in de zaal verwijderd worden. Uit. Geen pers. Gesloten deuren! ....". Lees meer >

Zomaar een dag in het Europees Parlement

Uitermate onrustig draaide het socialistisch Europees Parlementslid zijn stoel heen en weer, terwijl zijn collega van de Groenen-fractie tegenover hem zat. Beleidsmedewerkers hielden zich muisstil. In de verte was geroezemoes op de gangen te horen en een koffieapparaat zoemde zacht.

“Dus aandringen bij de voorzitter om de uitnodiging te annuleren is niet gelukt?” De collega schudde ontkennend.

Die bewuste uitnodiging was uitgegaan van het Europees Parlement naar de organisatie UN Watch, die antisemitisme bij de VN onderzoekt. De directeur, internationaal advocaat en diplomaat Hillel Neuer, was gevraagd om te spreken bij een hoorzitting van de commissie Buitenlandse Zaken. Onderwerp: bewijs tonen van betrokkenheid van de VN en met name UNRWA bij verheerlijking van terrorisme middels hun onderwijzers en stafmedewerkers. Die bewijzen waren ruim voorradig, zo wisten de Europese parlementsleden.

De socialist vloekte nu luidkeels. “Altijd weer die zionistische lobby. Het houdt niet op…”

Zijn collega schudde hevig met zijn handen, tot één een opgestoken vuist werd. Hij leek zijn hersens te pijnigen met de vraag wat te doen na deze teleurstelling. De beleidsmedewerkers hadden uitgezocht dat de volgende stappen van het parlement na de hoorzitting zouden zijn om de 100 miljoen euro subsidie aan UNRWA te verminderen of zelfs geheel stop te zetten. Het ging om serieus geld van de belastingbetaler.

Al decennialang was het een peulenschil gebleken in het parlement om telkens weer opnieuw, zonder enige argumentatie, honderden miljoenen los te krijgen voor de Palestijnse zaak. Bij stemmingen waren er altijd wel een paar leden die het waagden te protesteren, maar dat waren toch maar ultrarechtsen of religieus-conservatieven. Er werd door de Europese Rekenkamer vervelend genoeg geregeld gerapporteerd dat EU gelden dubieus werden besteed, maar die rapporten werden nooit gelezen of verdwenen spoorloos in diepe laden. Het gemiddelde parlementslid interesseerde het toch niet zolang de maandelijkse vergoedingen, salarissen en emolumenten maar bleven komen.

Opeens grijnsde het Groenen lid breed. “Weet je, als we niet kunnen verhinderen dat die man naar de hoorzitting komt dan verhinderen we dat de belastingbetaler kennis kan nemen van de gepresenteerde feiten. Blokkeren die hap!”

De socialist staarde voor zich uit. "Da’s een goeie, maar hoe?!”

“We eisen dat de camera’s in de zaal verwijderd worden. Uit. Geen pers. Gesloten deuren!”

De socialist grijnsde nu mee. Hij stond op, beende door het kantoor en gaf de beleidsmedewerkers opdracht om één en ander te gaan regelen. “We zullen die zionisten eens een lesje leren. Geen openbaarmaking van de feiten in dit parlement! Geen transparantie, geen afleggen van verantwoording, geen rechtspleging!”

Hij hoorde niet eens meer wat hij zelf allemaal de ruimte in bulderde, maar genoot van de amorele euforie. Wat hij echter vergat is dat de waarheid altijd openbaar komt. Social media geven doorgaans de aanzet en reguliere media pikken het vervolgens op, zodat men er zelfs over kan lezen op iGo. Zo geschiedde. Overigens lijkt het me niet verstandig om nog langer honderden miljoenen subsidie te geven aan een organisatie als UNRWA. Is het niet om banden met terreur, dan wel om het geen verantwoording willen afleggen over de besteding van ons belastinggeld.

*Voetnoot: de bewuste hoorzitting in het Europees Parlement vond afgelopen week dinsdag plaats. Hillel Neuer kon er, helaas zonder camera's, zijn presentatie geven inzake betrokkenheid van UNRWA medewerkers bij terreur. Intussen zijn er door meerdere europarlementsleden schriftelijke vragen gesteld inzake het gebeuren.

Lucas Hartong.