8 maart 2024, Sommelsdijk - Ook op deze vrijdag een nieuwe column van Lucas Hartong. Lucas is columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten verwoord in een column. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. Lucas: "Over bouwen gesproken. Velen op ons eiland wachten al jarenlang op een eigen huisje of appartement en dan is het uiterst wrang dat voor jan en alleman in rap tempo hele woonwijken uit de grond kunnen worden gestampt, maar dat voor de eigen bevolking niets mogelijk lijkt....". Lees meer >>

Column Wonen, werken en musiceren

Wat hebben woningbouw, de gemeente, werk in de landbouw, een muziekschool en kerk met elkaar te maken? Meer dan je op het eerste gezicht denkt, zo blijkt.

Onlangs werd bekend dat een projectontwikkelaar huizen voor arbeidsmigranten wil bouwen in de omgeving van Melissant. Het wordt een soort van huisjespark met alles erop en eraan, op het golfslagbad na dan. De gedachte van de gemeente Goeree-Overflakkee daarbij is dat als je die mensen allemaal bij elkaar zet in al dan niet tijdelijke huisjes dat de druk op de reguliere woningmarkt afneemt en je nare praktijken van woekerverhuur tegengaat. Leuk, maar wat gebeurt er in de winterperiode met die huisjes, als de seizoen werkers naar hun thuisland zijn?

Over bouwen gesproken. Velen op ons eiland wachten al jarenlang op een eigen huisje of appartement en dan is het uiterst wrang dat voor jan en alleman in rap tempo hele woonwijken uit de grond kunnen worden gestampt, maar dat voor de eigen bevolking niets mogelijk lijkt. Kwestie van politieke prioriteit van het demissionair kabinet, lijkt het. De provincie gaat echter mede over woningbouw en daar zit ook een groot probleem: die wil momenteel alleen bouwen in de grote steden (want: woningnood) en weigert huizenbouw toe te staan in ‘de randgebieden', lees: ons eiland. Het is dus tevens foute prioriteit bij de provincie en daardoor wachten onze ‘kinderen’ nog steeds op een eigen woning.

Dan zou je zeggen: sloop wat oudbouw, zet stukjes overgebleven kale grond in, maak gebruik van je lobby als gemeente. Dat gebeurt ook al, maar de GroenLinks/PvdA gedeputeerde bij de provincie ziet dat helemaal niet zitten en werkt niet mee. Nederland op slot, onze ‘kinderen' de klos. U ziet: zoals gewoonlijk maakt links meer kapot dan je lief is. Afgelopen week kwam er echter een klein lichtpuntje langs in de gemeenteraad in de vorm van een brief van het college van B&W over voornemens met het oude technische school complex. Zeer opmerkelijk, met name gezien recente ontwikkelingen waarover ik in afgelopen columns schreef.

Dat ‘project’ ligt al jaren stil en het gebouw verpietert om onduidelijke redenen. De gemeente kon maar niet besluiten of er woningbouw zou komen of een maatschappelijk-cultureel gebeuren. Nu blijkt: beide. Dat kon trouwens al op basis van het originele bestemmingsplan uit 2013. Kortweg: het ‘nieuwe' deel (vlak achter Croissy) mag tegen de vlakte en voor woningbouw gebruikt, terwijl het voornemen is om het ‘oude' deel te behouden voor maatschappelijk-culturele doeleinden. Laat dat nu even leuk zijn! De muziekschool en kerk De Rots toonden eerder al interesse voor juist dat idee. Ongetwijfeld gaan ze deelnemen in het ‘participatietraject voor een scenariostudie' dat nu wordt ingezet. Het is win-win: een aantal woningen erbij voor mensen op de wachtlijst die ook nog eens vlakbij naar muziekles, schildercursus of kerkelijke activiteit kunnen.

Wat dan wél weer uitermate vreemd is, is dat de muziekschool, Roparun, Solaes en andere gebruikers van het deels ‘voor onderwijsdoeleinden’ onveilig verklaarde complex (dixit wethouder Eijkenduijn) gebruik mogen of mochten maken, maar de kerk niet. B&W schrijft nu letterlijk in de brief aan de raad: “Leegstand van de gebouwen is nadelig en kostbaar… Totdat de aanbesteding rond is zal het pand… waar mogelijk worden ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Dit gebruik is wel tijdelijk om de toekomstige ontwikkeling niet in de weg te zitten". Laat dat nu precies het voorstel zijn dat de kerk de afgelopen weken bepleitte bij de gemeente en wat botweg door wethouder Eijkenduijn werd afgewezen! Bovendien is er nog steeds geen officieel bewijs van afkeuring van het pand boven water, alleen een melding van de onderwijsinspectie aan destijds de RGO uit (tada) 2014. Snapt u het nog? Ik niet, maar ik vind er wel wat van. De gemeenteraad ook?

Lucas Hartong.