Sommelsdijk - Een nieuwe actuele column van Lucas Hartong ligt weer voor u klaar! Lucas is columnist voor iGOnl. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. Hij is getrouwd, heeft inmiddels twee studerende kinderen en zijn hobby's zijn naast het schrijven van de nieuwe columns: fietsen en raften. De columns van Hartong verschijnen onder de rubriek Overig/Column. "...Deze mensen beseffen niet wat het belang is van samen-leven. Slechts ‘ik, mezelf en me-eige’ lijkt van belang. Je kunt nog zo je best doen, maar een normaal gesprek met hen voeren is kansloos...." Lees hieronder verder: Asociaal.

Asociaal

Er woont een asociaal stel bij ons in de buurt. Eén slechts, maar het is voldoende om het woongenot aan te tasten. U weet wel: het genot om prettig en rustig te mogen wonen. Het stel heeft geen kaas gegeten van de algemene normen en waarden, die zo belangrijk zijn om onze maatschappij beschaafd en leefbaar te houden. Deze mensen beseffen niet wat het belang is van samen-leven. Slechts ‘ik, mezelf en me-eige’ lijkt van belang. Je kunt nog zo je best doen, maar een normaal gesprek met hen voeren is kansloos. Er zal wellicht een triest verhaal aan vastzitten, maar dat laat onverlet dat ze voor irritatie zorgen bij de rest van de mensen die er wel het beste van willen maken.

Ik ga geen namen noemen, want ze komen overal wel ergens voor en ik heb helaas de indruk dat het toeneemt. Steeds meer gevallen met korte lontjes, bij het minste of geringste grote mond en schelden en regelmatig ernstiger. Er zijn zelfs wethouders die dat soort gedrag aan de dag leggen. Zo kreeg een GroenLinks wethouder het onlangs voor elkaar om eerst stennis te schoppen in een restaurant, waarna hij buiten drugs snoof en uiteindelijk luid schreeuwend en tierend gearresteerd werd door de politie. Op het bureau spuugde hij nog een agent in het gezicht, zo meldden de media. De man is intussen wethouder af, maar je vraagt je af hoe zo iemand ooit door de selectieprocedure is gekomen.

Afgelopen weekend was ik in Gouda bij een minisymposium en boekpresentatie over de relatie tussen christendom en politiek. Zeer boeiend. Te gast waren onder andere schrijver Bart-Jan Spuyt en Tweede Kamerlid Thierry Baudet. Spruyt ging in korte tijd door de geschiedenis heen en liet zien dat algemene normen en waarden niet alleen bij het christendom behoren, maar al veel oudere papieren hebben. Hoogleraar Ad Verbruggen schreef er al eens over: “Volgens Aristoteles diende het goede handelen te worden begrepen als de voleinding van het menselijke leven. Om die reden verbond hij de idee van geluk aan de uitoefening van de volkomen deugd, waarin dit wezen van de mens ten volle werkelijk is.”

Tocqueville toonde later in de tijd aan dat de mens pas tot volle bloei komt als hij beseft dat er geen absolute vrijheid is om maar te doen en laten wat je wilt, zeg maar: ongeremde persoonlijke vrijheid. Dat kan namelijk de vrijheid van een ander schaden en met name die van de gemeenschap. Extreem gesteld: iemand heeft niet de volstrekte vrijheid om een ander te vermoorden, de spaarcentjes van een oude vrouw te jatten of vrouwen in een zwembad aan te randen. Bijna iedereen beseft: dat hoort niet en daarom zijn er algemene afspraken over gemaakt: De Deugd, vervat in normen, waarden en wetgeving. Er zullen echter altijd mensen zijn die zich daarvan niets aantrekken. Zij hebben compleet lak aan de beperking van die extreme vrijheid en spugen op regels en uiteindelijke onze democratische rechtsstaat.

Daarom heeft de overheid –als drager van het zwaard- de bevoegdheid gekregen om de overtreders van De Deugd en wetgeving te bestraffen. Politie en Justitie zijn daarvan de uitvoerders. De overgrote meerderheid beseft gelukkig dat het zover niet behoort te komen. Zij weten dat geluk en ware vrijheid gelegen zijn in het beschaafd omgaan met elkaar en dienen daarmee de samenleving als geheel. Er blijven echter enkelingen die hard met de regels in aanraking moeten komen om de gevolgen van hun asociale gedrag te beseffen. Omdat beschaving en samenleving komen met begrenzing."

Lucas Hartong.