Goeree-Overflakkee - Gemeente Goeree-Overflakkee heeft locaties voor de nieuw te plaatsen GFT-cocons voor huishoudelijk afval voorlopig aan te wijzen in diverse dorpen op ons eiland, zoals opgenomen in onderstaande tabel. De stukken liggen nog tot en met 20 december a.s. ter inzage en dan kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Lees meer >>

Zienswijze

Binnen zes weken na deze bekendmaking kunt u, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze indienen. In uw zienswijze dient u ten minste op te nemen: uw naam en adres, het locatienummer waarop uw zienswijze betrekking heeft, uw zienswijze met bijhorende argumenten, uw eventuele alternatief, de datum, dagtekening en uw handtekening.

U kunt uw zienswijze sturen naar gemeente Goeree-Overflakkee, via de mail: info@goeree-overflakkee.nl of per post: t.a.v. burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA, Middelharnis.

Inzage

Het besluit en de op de zaak betrekking hebbende stukken zijn ook in te zien bij het gemeentehuis van de gemeente, aan Koningin Julianaweg 45, 3241XB Middelharnis. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u het beste vooraf telefonisch contact opnemen via het nummer 14 0187.

Aldus vastgesteld op 8 november 2022, zie tabel (bron) onder deze link: zoek.officielebekendmakingen.nl.