Ouddorp - De Doopsgezinde Gemeente Ouddorp nodigt jou en u van harte uit voor de 'Samendienst' op zondag 26 juni 2022. De dienst start om 11:00 uur en het bijzondere is dat deze eredienst 'samen' met mensen uit de gemeente wordt verzorgd, tot eer van God. "'samen' Hem ontmoeten, Hem loven en prijzen door zang, gebed, schriftlezing en overdenking. 'Samen' met de band zingen we prachtige liederen, de overdenking zal door dominee Koelewijn worden verzorgd. We beginnen om 11:00 uur." Lees meer >>

Vervolg

Doopsgezinde Gemeente: "We beginnen om 11:00 uur, een tijdstip waarin juist jongeren gelegenheid krijgen om te komen, maar ook u die wellicht al langer niet meer naar kerk bent geweest. Voor deze 'Samendienst' van 26 juni willen we jou en u de gelegenheid geven zelf gebed- en / of dankpunten aan te dragen. Deze gebedspunten zullen meegenomen worden tijdens het morgengebed en / of het dankgebed.

  • Waarvoor heb jij gebed nodig?
  • Waar ben jij dankbaar voor?

Zo willen we 'samen' biddend en dankend in gebed gaan tot onze God. De gebedspunten kunnen je doorgeven via het invulformulier op de site Samendienst gebedspunten - Doopsgezinde Gemeente Ouddorp (doopsgezindouddorp.nl).

We zien jou en u graag de 26e juni om 11:00 uur in de Samendienst, wees van harte welkom!"