Goeree-Overflakkee - Alle inwoners moeten nu én in de toekomst goed kunnen leven, wonen, werken, leren, bewegen en recreëren in de gemeente Goeree-Overflakkee. Daarvoor is de gemeente aan de slag gegaan met de omgevingsvisie. Deze visie beschrijft hoe de gemeente er in de toekomst uit gaat zien. In aanloop naar het maken van deze visie, betrekt de gemeente u graag bij de beantwoording van een aantal belangrijke vragen over uw dorp. Praat mee over leefbaarheid en het wonen op Goeree-Overflakkee. Wat vindt u belangrijk? U kunt de enquête invullen tot en met 8 juli 2022. Lees meer >>

We zijn benieuwd naar uw mening
Wat maakt het prettig wonen in uw dorp? Hoe kan de leefbaarheid in uw dorp verder verbeterd worden? Hoe zorgen we ervoor dat u ook in de toekomst fijn kan wonen op Goeree-Overflakkee? Per dorp zullen deze – en andere – vragen worden beantwoord. Helpt u mee om invulling te geven aan het profiel van uw dorp? Vul dan deze online inwonerenquête in! Het invullen van deze enquête kost u ongeveer 10 minuten. U kunt de enquête invullen tot en met 8 juli 2022. We nodigen u in de enquête uit om op een digitale kaart aan te geven wat de fijne plekken zijn op Goeree-Overflakkee als het gaat om leefbaarheid, maar ook plekken die volgens u aandacht nodig hebben.

Resultaten leefbaarheidsonderzoek 2021 nemen we mee
De uitkomsten van de enquête gebruiken we om uw dorp een goede plek te geven in de omgevingsvisie. Ook de resultaten van het in 2021 gehouden leefbaarheidsonderzoek worden hierin meegenomen. De gemeente organiseert later dit jaar bijeenkomsten om met u in gesprek te gaan over de toekomst van uw dorp.

Wonen is onderdeel van deze enquête
We zijn benieuwd welke woonwensen u heeft en of u eventueel overweegt om te verhuizen. Zo ja, waarom? Deze vragen zijn onderdeel van een woningmarktonderzoek dat de gemeente en woningcorporatie Oost West Wonen gezamenlijk uitvoeren.

Heeft u vragen?
Wanneer u technische vragen heeft over de enquête kunt u contact opnemen met onze Helpdesk via enqueteafdeling@companen.nl of telefonisch tijdens kantooruren via: 0800-2667263. Companen is een onafhankelijk bureau dat de gemeente ondersteunt bij het leefbaarheids- en woningmarktonderzoek. Mocht u inhoudelijke vragen hebben over het onderzoek, neem dan contact op met de gemeente.

Uw antwoorden blijven anoniem
Wij gaan in dit onderzoek vertrouwelijk om met uw antwoorden. We verwerken alle reacties in een rapport. We schrijven niets op waaruit blijkt wie wat gezegd heeft. We delen uw persoonlijke antwoorden niet met de gemeente. Klik HIER om verder te gaan naar de vragen.

Tekst gemeente Goeree-Overflakkee