Goeree-Overflakkee - "Hoe maken we het Kaaiplein weer het visitekaartje van Oude-Tonge? Wat kunnen we doen om de Molendijk verkeersveilig én aantrekkelijk te maken? Welke wensen en behoeften zijn er met betrekking tot parkeren in het centrum?" Deze concrete vragen kwamen aan de orde tijdens de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep centrumontwikkeling Oude-Tonge. Lees hieronder meer in het persbericht van gemeente Goeree-Overflakkee >>

Prioriteit

Inwoners werken samen met gemeente in deze klankbordgroep aan plannen om de dorpskern van Oude-Tonge aantrekkelijker te maken. Dit gaat over vier locaties: Kerkring/ Voorstraat, Dabbehof, Molendijk en het Kaaiplein. De betrokken inwoners werden tijdens de eerste bijeenkomst in september gevraagd welke twee plaatsen volgens hen de meeste prioriteit moesten krijgen. Het doel is om met elkaar te komen tot een meerjarenplan, voor de korte- en lange termijn. Deelnemers aan de klankbordgroep kozen het Kaaiplein en de Molendijk als eerste prioriteit. Daarom stonden deze twee plaatsen centraal tijdens de vervolgbijeenkomst maandagavond 13 december jl..

Molendijk

De keerwand van de Molendijk is aan renovatie toe. Dit betekent dat de ontwikkelplannen voor de omgeving gecombineerd kunnen worden met herstelwerkzaamheden. Tijdens de bijeenkomst werden verschillende scenario’s besproken, waaronder het eventueel doortrekken van een talud met begroeiing. Op die manier zou de omgeving groener worden en krijgt het een zachtere uitstraling. Ook praktische zaken kwamen in het gesprek aan de orde, zoals parkeergelegenheid en afvalcontainers.

Kaaiplein

“Het Kaaiplein is de mooiste plek van Oude-Tonge, je kijkt zo de haven in!” De leden van de klankbordgroep geven aan dat het Kaaiplein een belangrijke functie vervult in het dorp. Veel dagjesmensen bezoeken deze plaats op de fiets. Daarnaast vindt de weekmarkt én jaarlijkse festiviteiten plaats op het Kaaiplein, waaronder een feest op Koningsdag. Dat is de reden dat ook de Oranjevereniging van Oude-Tonge aangesloten is bij dit traject. De uitdaging is om het plein aantrekkelijker te maken, maar de huidige functies van het plein moeten, wat de klankbordgroep betreft, wel behouden blijven.

Vervolg

De reacties van de deelnemers na afloop van de bijeenkomst waren positief. “Het was een prettige avond. We hebben veel informatie gekregen en met elkaar nagedacht over toekomstscenario’s.” Het betrokken stedenbouwkundig bureau gaat aan de slag met de ideeën en suggesties die tijdens de bijeenkomst besproken zijn. Voor de Molendijk en het Kaaiplein worden de komende weken verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt. Deze scenario’s worden eind januari gepresenteerd in de klankbordgroep, waarna de plannen gezamenlijk weer verder vormgegeven kunnen worden.

Informatie

Wilt u meer weten van de centrumontwikkeling Oude-Tonge en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Kijk dan online op goeree-overflakkee.nl/centrumontwikkeling-oude-tonge.