Achthuizen - Piet, Jack en Aad van de Dorpsraad Achthuizen beginnen hun nieuwsbrief: "Beste buren, vrienden, dorpsgenoten, de lente is gearriveerd...." Niet alleen de lente wordt opgemerkt in het "kleinste dorp met de grootste ambitie", maar ook het aantal bezoekers. Dat neemt toe. De Dorpsraad schrijft: "Valt het u ook op dat het aantal bezoekers toeneemt? De Zandweg met daaraan het natuurgebied van Staatsbosbeheer (SBB) wordt goed bezocht. Netjes trouwens toch, de 2 nieuwe hekken die geplaatst zijn?! Trouwens, het broedseizoen is begonnen, blijf alstublieft alert en houd uw honden aan de lijn, dan komt misschien ook de veldleeuwerik weer terug in ons leefgebied!"Lees hieronder meer.

Vervolg Nieuwsbrief Achthuizen

"Ook paarden/ruiters, wandelaars, hardlopers en ook steeds meer mensen die een rondje op de fiets maken nemen duidelijk toe, een gezonde keuze. Het is een genot om te zien dat we nog in een omgeving mogen leven die van toegevoegde waarde is! Tel je zegeningen zullen we maar zeggen."

Cleanteam

Dorpsraad Achthuizen heeft een idee en wil een heus Cleanteam starten. "De aanleiding? De toch wel grote, in ieder geval opvallende, hoeveelheid zwerfvuil in ons dorp, aan de dorpsranden en in de polder. Vooral de Achthuizense- en Bommelsedijk waren soms niet om aan te zien. Soms is het een storm die plastic meeneemt, maar te vaak zijn het onze buren die laconiek en respectloos het bierblikje, het tasje met frietbakje, peuken en sigarettenverpakking, plastic flesjes en soms ook zelfs een barbeque, dakpannen en autobanden naar buiten gooien. We kunnen er boos om worden, maar medelijden voor deze eenzame zielen, die alleen aan zichzelf denken, is beter. Naast dat alle troep onszelf het gevoel geven in een openbare kliko te wonen, is het ook niet wat we willen laten zien aan passanten en bezoekers aan ons mooie dorp en polder. Overigens, ook de landbouwers hebben veel last van deze troep. Het komt op het land, bewerken het en de stukken komen vroeg of laat in hun machines. En dat alles is ook weer beroerd voor milieu en fauna. Erg vervelend op zijn minst! Terwijl het idee werd onderzocht, bleek de realiteit ons al ingehaald te hebben. De initiatieven van dorps (en polder)genoten waren al voorgegaan. De afgelopen weken met verschillende mensen gesproken die met een knijper en vuilniszak een ronde maakte. Ook in de polder zijn mensen actief en halen veel troep op. Nu blijkt echter ook de Achtsprong een doelstelling te hebben om geregeld het dorp, en ook in de polder af en toe zou leuk zijn, een rondje te maken. We wachten maar even af of er nog een Cleanteam moet komen, maar het lijkt er op dat die er al is…!"

Preventiegids 2021 voor Goeree-Overflakkee

"We vinden het als Dorpsraad belangrijk dat de inwoners van Goeree-Overflakkee, en dus zeker van ons dorp Achthuizen, gezond zijn én blijven. Welzijnsinstellingen, zorgorganisaties en de gemeente zetten daarom in op preventie. Dat is, in eenvoudige taal, voorkomen dat er problemen ontstaan door vooraf of zo vroeg mogelijk bij te sturen of in te grijpen. Om inzicht te geven in wat er allemaal gebeurd op het gebied van preventie is de Preventiegids 2021 gemaakt. Het is een laagdrempelige manier om hulp of ondersteuning te vinden in de eigen buurt. De gids is bedoeld voor:

  1. professionals om samen met een cliënt te kunnen bekijken welke ondersteuning mogelijk is.
  2. inwoners met een hulpvraag, bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met geld, gezondheid van lichaam/geest of voeding en bewegen.

Het grootste deel van het aanbod – bijvoorbeeld trainingen, bijeenkomsten of individuele hulp – is gratis en er is geen indicatie of verwijzing voor nodig. Mist u iets in de gids op het gebied van het preventieve aanbod op Goeree-Overflakkee? We horen het graag via een e-mail naar info@goeree-overflakkee.nl o.v.v. Preventiegids 2021. De Dorpsraad Achthuizen ondersteund deze gids van harte. Maar zoals u natuurlijk allang weet, gebruik uw gezond verstand, voorkomen is beter dan genezen! Vraag hulp als het echt nodig is!"

Brief over parkeren

Kort geleden hebben de bewoners van de straten Veldzicht, Bloemstraat, Pastoor van Luenenstraat en Klimopstraat een brief gehad van de gemeente. "We hebben een tijd geleden met elkaar afgesproken dat er een onderzoek zou worden gestart over de parkeerdruk in deze straten. Dat was op verzoek van de aanwonende bewoners. Dit onderzoek heeft ruimhartig plaatsgevonden. De oplossing, leg een paar parkeerplaatsen erbij aan, is makkelijker gezegd dan gedaan. Het blijft een lastig op te lossen vraagstuk. Evenwel, de afspraak is nagekomen dat wekt vertrouwen, de oplossing voor ons luxe probleem, al onze voertuigen nog goed kwijt zien te raken, is nog niet zomaar gevonden!"

Wensbomen

"En hoe is het afgelopen met de wensbomen? Een heel mooi plan dat ons de afgelopen wintermaanden heeft ondersteund. Na de zeer feestelijk Kerstversieringen in het dorp en de Kerstbomen aan de lantaarnpalen, kwam het idee op er wensbomen van te maken. De gemeente werkte hier soepel aan mee! Op Valentijnsdag mochten we allemaal wensen ophangen. Er zijn er verschillende opgehangen, erg leuk! Het mooie was te lezen dat er gewenst werd dat de Corona voorbij zou zijn en dat we dan een mooi dorpsfeest kunnen organiseren. Nou, we gaan er als Dorpsraad Achthuizen vanuit dat we dat met elkaar moeten gaan realiseren, we zijn er zeker aan toe! Er waren nog 2 wensen die het FIOS heeft gerealiseerd en de voetbal gaat er ook nog 1 oppakken. We worden wel enthousiast van deze actie en staan zeker open voor nog nieuwe wensen in samenwerking met de verenigingen in het dorp!"

Allure

"Allure" Dat mag je wel zeggen toch als je kijkt wat voor moois er gebouwd wordt aan de oostkant van Achthuizen. Dorpsraad: "Aan de Zandweg wordt nu al enige tijd druk gebouwd en gezegd mag worden het zijn woningen die allure uitstralen. En of ze nu steen voor steen worden opgebouwd door de eigenaar, prefab worden aangeleverd of op alternatieve wijze gebouwd met containers, ze bieden een mooi toekomstperspectief voor ons dorp. We willen als dorpsraad Achthuizen bespreken met de gemeente en de woningbouwcorporatie waar woningen in Achthuizen en omgeving nog meer gerealiseerd zouden kunnen worden. Immers, er moeten er nog een miljoen bijkomen in NL, dan kunnen we ons dorp ook wel een beetje in de vaart der volkeren houden en de mensen voor het dorp behouden of anderen aantrekken!"

Wandelroute

"In de vorige nieuwsbrief lanceerden we als dorpsraad, mede in overleg met Kay Overwater van SBB, het idee 1 of meerdere wandelroutes rond Achthuizen uit te zetten. Dat kan lopend, maar ook op een computer. Doel is de mooie plekken voor het voetlicht te plaatsen. Een bankje in de route, een paar borden met uitleg wat er te zien is of welke geschiedenis te verhalen is. Rust en natuur kunnen verantwoord samengaan. De oproep wie een opzet zou willen maken heeft nog niets opgeleverd. Is er, of zijn er, dorpsgenoten die dit willen oppakken? Dan kunnen we de rammel orchidee en vele andere bijzondere dingen laten zien, horen en ruiken!"

Sirenemast

Na vele jaren, sinds 1995, in het dorp een sirene-/zendmast te hebben gehad die voor voldoende ontvangst zorgde en voor de maandelijkse BBB sirene, gaat deze vervangen worden. "De veiligheidsregio heeft een upgrade eis en KPN heeft deze taak belegd bij een bedrijf dat hier dit jaar mee hoopt te starten. De nieuwe mast is groter en dus kon niet in het dorp blijven staan. Het zou in de aanblik ook niet erg fraai zijn. Er is gezocht naar een andere plek en die is gevonden ter hoogte van het voetbalterrein. De nieuwe mast gaat ons een betere ontvangst opleveren voor de mobiele telefoons, maar ook zal het geluid van de maandelijkse sirene veel beter te horen zijn, ook voor de bewoners in de polder! Rond het einde van het jaar zou een en ander, zonder veel overlast, gerealiseerd moeten zijn."

Kerkepaden

In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee werkt de dorpsraad aan een cultuurhistorische inventarisatie van alle kerkepaden op het eiland. Aad is cultuurhistorisch onderzoeker en werkte al eerder voor het bureau SteenhuisMeurs aan een onderzoek naar de havenkanalen op Goeree-Overflakkee. Hij vertelt: "Mijn onderzoek naar kerkepaden bestaat uit het vergelijken van historische kaarten met de huidige situatie, literatuur- en archiefonderzoek én een rondgang bij de historische verenigingen en dorpsraden.Ik wil u vragen of u, familie of vrienden mij meer kan vertellen over kerkepaden op het eiland. Ik probeer te achterhalen welke kerkepaden zich nog in het landschap bevinden en of er nog herinneringen zijn aan het gebruik van deze kerkepaden. Heeft u meer informatie, of kent u iemand die meer weet? Ik hoor het heel graag! Kerkepaden: een definitie Kerkepaden (of kerkenpaden) zijn fascinerende landschappelijke fenomenen. Ze vormden de kortste routes in dunbevolkte agrarische gebieden tussen de boerderijen en de centraal gelegen kerk. Mensen liepen dwars door het landschap om bij de kerk te komen, waardoor paden ontstonden. Sommige kerkepaden zijn later in het wegennetwerk opgenomen, andere raakten in de vergetelheid. Vooral tijdens de ruilverkaveling zijn veel kerkpaden uit het landschap verdwenen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor oude verbindingsroutes. En met reden: historische wegen zijn dragers van het landschap en fungeren als verhalenverteller over vervlogen tijden. Mocht iemand van ons dorp het leuk vinden om Isabelle bij dit onderzoek verder te helpen dan kunt u de dorpsraad Achthuizen uw gegevens doorgeven, zorgen wij voor de verbinding."

Boomplantdag

Op vrijdag 26 maart hebben de leerlingen van groep 7 en 8 van De Achtsprong de groenstrook achter de skatebaan ingeplant met struiken. Wethouder Tea Both is de kinderen een handje wezen helpen.

Wegen

"Het gaat een vast item worden denk ik", schrijft Aad. "We hebben de gemeente verzocht wanneer de Achthuizensedijk gerepareerd gaat worden. Vooral tussen de hoofdrijbaan en de strip voor fietsers zien er gehavend uit. Andere wegen worden dan hopelijk ook even nagekeken. En ook de afwikkeling van het vrachtverkeer is nog een keer geadresseerd bij de gemeente (en het waterschap). De laatste weken neemt het zwerfgedrag van de chauffeurs weer toe en dat levert soms ontoelaatbare situaties op."

Dorpswapen

De dorpsraad hoorde af en toe nog een enkel geluid uit het dorp ‘waar blijft ons wapen?’. Ze reageert: "Fijn dat het leeft! We hebben een oproep gedaan en daar kregen we wat verwijzingen uit het dorp. Iemand gaf aan dat er weldegelijk een dorpswapen is, die staat op een enkele foto die hangen bij de voetbal. We hebben dit uitgezocht, maar dit is een initiatief geweest in het kader van een viering en is nooit verder gebruikt. Maar laat onverlet, het is input dat we meenemen. Anderzijds zijn we gewezen op de kennis van het streekmuseum in Middelharnis. Dat hadden we zeker al benaderd en wisten ons te verzekeren dat er geen Dorpswapen Achthuizen is of iets dat hier op lijkt. Wel kregen we ideeën aangeleverd en ook die worden meegenomen."

"Als laatste verwachten we nog een bijdrage van de jeugd via de Achtsprong. Hier wachten we nog even op, maar in april willen we wel komen tot 1 of 2 voorstellen. Onze gedachte is dat we dan een verkiezing uit schrijven en dat we dan uiteindelijk de keuze op enig moment kunnen onthullen. En zo hebben we weer veel informatie kunnen delen in deze nieuwsbrief. We blijven natuurlijk openstaan voor nog meer informatie uit verenigingen, ondernemers en u als bewoner van en over ons mooie dorp en polder!"

Piet, Jack en Aad Mail gerust voor ideeën of opmerkingen: dorpsraadachthuizen@gmail.com