Middelharnis - Het afgelopen jaar is Covid19 hét onderwerp van gesprek geweest. Het heeft een enorme impact gehad. Duizenden doden in Nederland, bijna een miljoen doden wereldwijd, nog veel meer mensen die ernstig ziek zijn geworden, (zelf)quarantaine en lockdowns. De boosdoener is een virus: SARS-Cov-2. Niet alleen ons leven is daardoor ontregeld, maar ook onze maatschappij. Zoals dagelijks te lezen en horen valt, rijzen de complottheorieën en discussies de pan uit. Het opvallende daarbij is dat bij velen de biologische kennis beperkt is. Lees hieronder meer.

RGO Academy

De RGO Middelharnis vindt het een uitdaging om in de regio informatieavonden en cursussen te organiseren over interessante thema’s, onder de noemer RGO Academy. Oud-biologiedocent Bert Bannink: "Om deze reden hebben we de handen ineengeslagen en een cursus ontworpen waarmee iedereen zijn/haar biologische kennis over virussen en afweer in het algemeen kan vergroten. Door uit te leggen wat virussen zijn, waardoor virussen ons ziek kunnen maken, hoe ons lichaam virussen te lijf gaat en hoe het daarbij kan ontsporen met soms de dood tot gevolg, trachten we met deze cursus de cursisten de handvatten te geven waarmee zij zelf een goed onderbouwde mening kunnen vormen over bijvoorbeeld het wel of niet laten vaccineren en de huidige opgelegde beperkingen."

Inhoud van de cursus

In de cursus zal uitgebreid de opbouw van immuniteit aan de orde komen en de verschillende medicijnen die ingezet (kunnen) worden. Daarnaast zal worden ingegaan op de biologische werking van de verschillende vaccinatietechnieken/-mogelijkheden. Dit alles zal zoveel mogelijk toegelicht worden aan de hand van SARS-Cov-2.

Totdat er voldoende vaccinaties ter beschikking staan, is het echter heel belangrijk besmetting tegen te gaan. Bannink licht toe: "In de cursus zullen we dan ook met een biologisch oog kijken naar de getroffen maatregelen. Wat werkt wel, wat werkt niet en waarom 1,5 meter en niet 1 meter?"

Digitale cursus op 16 en 23 februari

De digitale cursus zal vanuit de RGO-Academy via Google Meet verzorgd worden en over twee dinsdagavonden verdeeld zijn: 16 en 23 februari. De sessies beginnen om 19.30 uur en gaan door tot 21.30 uur. Er zal een pauze zijn van 15 minuten. De mogelijkheid van een derde avond (2 maart) wordt opengehouden.Het een en ander hangt ervan af of het in twee avonden haalbaar is en van de vragen die gesteld worden.

Hoewel de cursus qua leerstof best de diepte ingaat, is er voor deze avonden geen specifieke voorkennis vereist en kan iedereen hieraan deelnemen.

Aanmelden voor deze RGO Academy van de biologiedocenten Bannink en Verhoeff

De cursus wordt verzorgd door Bert Bannink, oud biologiedocent van de RGO, onder het toeziend oog en met technische ondersteuning van Jeffrey Verhoeff, biologiedocent van de RGO. Voorafgaand aan de cursus zal een testsessie gepland worden waarin men begeleid wordt bij het gebruik van Google Meet. Belangstellenden kunnen zich opgeven via rgomiddelharnis/nieuws.

U kunt daar tevens een meer gedetailleerd cursusprogramma vinden. Voor nadere informatie kunt u zich ook wenden tot bertbannink@kpn de mail.nl of 0164-233953.

De kosten voor de volledige cursus bedragen €25,00 p.p..