Middelharnis - ASDGO (Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee): "Vanwege de maatregelen omtrent het Corona-virus zal de vergadering op dinsdag 24 maart 2020 niet doorgaan. Als Adviesraad zullen wij veel contact telefonisch en via e-mail hebben om ervoor te zorgen dat de processen door kunnen blijven lopen. De eerstvolgende openbare vergadering staat gepland op 12 mei 2020." Lees hieronder meer.

Adviezen

De Adviesraad heeft in februari een advies uitgebracht ten aanzien van het Onderzoeksrapport Jeugdparticipatie en de Concept beleidsnota Maatschappelijke participatie. Deze adviezen kunt u hier terug vinden.

In februari is een Startnotitie Jeugdbeleid aan de Adviesraad gezonden om te voorzien van een advies. De werkgroep jeugd heeft hierover contact met de betreffende beleidsambtenaar en zal zorgdragen voor een advies namens de Adviesraad.