Middelharnis - Dubbel feest op het vmbo van CSG Prins Maurits. De beroepsgerichte profielen Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn zijn in de prijzen gevallen. Economie & Ondernemen is opnieuw gecertificeerd Vecon Business School en Zorg & Welzijn is Kampioen Skills Talents Zuid-Holland! "Maandag 9 december 2019 deden Geke de Geus, Marjoke Grootenboer en Rosalie Roon in het World Forum in Den Haag namens de PM mee aan Skills Talents om Provinciaal kampioen Zorg & Welzijn te worden...." Lees hieronder meer.

Vecon Business School: Kansen herkennen, kansen benutten en waarde creëren!
Voor de tweede keer heeft het beroepsgerichte profielvak Economie & Ondernemen het certificaat Vecon Business School verkregen. Het doel van de Vecon Business School is om zoveel mogelijk leerlingen via het onderwijs vertrouwd te maken met de economische aspecten in de maatschappij. Leerlingen krijgen de kans om hun talenten te ontplooien en hun ondernemendheid en ondernemerschap te vergroten.

Al vanaf klas 1 van het beroepsgerichte vmbo worden de leerlingen begeleid in hun ontdekkingstocht naar hun kwaliteiten en talenten. Met Praktische Profieloriëntatie (PPO) in klas 1 en 2 maken de leerlingen kennis met alle profielen die het vmbo te bieden heeft. Zoveel mogelijk worden praktijksituaties gesimuleerd of buiten de school uitgevoerd. Bij een keuze voor het beroepsgerichte profielvak Economie & Ondernemen volgen de leerlingen, verdeeld over de klassen 3 en 4, naast de profielmodules secretarieel, logistiek, administratie en commercieel, keuzevakken. Het betreft de vakken: Marketing, Ondernemen, Financieel-Administratief Beheer, Distributie, Webshop, Presentatie & Styling, Mode & Design en Officemanagement.

De theorie die de leerlingen op school krijgen wordt zoveel mogelijk verbonden met de praktijk. Dit wordt gedaan door middel van bedrijfsbezoeken, snuffelstages, gastlessen door ondernemers, workshops door professionals, banenmarkten en participatie in ondernemersnetwerkbijeenkomsten.

Binnen de module “Ondernemen” gaat de leerling zijn eigen bedrijf starten. Hierbij hoort het schrijven van een eigen ondernemingsplan. De leerling wordt uitgedaagd om daadwerkelijk “de boer op te gaan” met zijn product en zich commercieel te ontplooien en geld te verdienen. De keuzevakken in klas 4 worden zoveel mogelijk verweven met de beroepspraktijk in een stageperiode. Theorie en praktijk worden gekoppeld en hiermee zorgt de school ervoor dat de aansluiting met het vervolgonderwijs (MBO) verbetert.
Bij Economie & Ondernemen worden geen ondernemers opgeleid, maar wordt het ondernemend gedrag bij de leerlingen gestimuleerd. Ondernemend gedrag houdt in: het gedrag dat er op gericht is kansen te herkennen, kansen te benutten en op die manier waarde te creëren. Er wordt hiermee geïnvesteerd in talentontwikkeling en economische vaardigheden.

Zorg & Welzijn: Kampioen Skills Talents Zuid-Holland
Skills Talents zijn de teamvakwedstrijden voor het vmbo. Er zijn in totaal 10 verschillende wedstrijden waar vmbo-leerlingen kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. Dat doen ze in teams van 3.

Skills Talents bestaat uit een voorronde, een provinciaal kampioenschap en de nationale finale. In de finale werken ze daarnaast als provincieteam samen met deelnemers van de andere wedstrijden. Dit op een manier die vergelijkbaar is met de praktijk.
Maandag 9 december 2019 deden Geke de Geus, Marjoke Grootenboer en Rosalie Roon in het World Forum in Den Haag namens de PM mee aan Skills Talents om Provinciaal kampioen Zorg & Welzijn te worden. Zuid-Holland is de provincie met de meeste deelnemers aan de provinciale kampioenschappen en daarmee het zwaarste provinciale kampioenschap van het land. In de wedstrijd Zorg & Welzijn werd gekeken naar kennis over een gezonde leefstijl. Denk hierbij aan hoe je een gezonde maaltijd kunt samenstellen. Maar ook aan het creëren van een schone en veilige leefomgeving. Tijdens de wedstrijd werd in teamverband aan een fictieve opdracht voor een specifieke doelgroep gewerkt. Ook voerde elk team een EHBO-handeling uit. De jury lette op vaardigheden zoals luisteren, adviseren, integriteit en cliëntgerichtheid. Belangrijke onderdelen waren daarnaast planmatig werken, reflecteren en zorg- en hulpverlening bieden.

De wedstrijd duurde 2 uur, waarna de jury in beraad ging. Om 17:00 uur kwam de uitslag, en voor de leerlingen en docenten het grote nieuws. Kampioen 2019/2020 is geworden: CSG Prins Maurits! Uiteraard gaan deze leerlingen op naar de finale in Leeuwarden, om te strijden om de kampioen Zorg & Welzijn van Nederland te worden.

De wedstrijd is gebaseerd op de modules van het beroepsgerichte profiel Zorg & Welzijn. Dit profiel is geschikt voor leerlingen die graag met mensen om willen gaan. Met een diploma kun je een opleiding gaan volgen in de zorgsector, het welzijnswerk, de uiterlijke verzorging, de horeca, facilitaire dienstverlening, sportsector of geüniformeerde beroepen. Dit profiel sluit aan bij de ontwikkelingen in de regio en de PM werkt dan ook al vele jaren nauw samen met CuraMare, ZuidWester, Sjaloomzorg, Gemiva en tal van andere instellingen en organisaties. Het onderwijsconcept bij Zorg & Welzijn is erop gericht om vanaf klas 2 niet alleen op school, maar juist ook in de praktijk opdrachten uit te voeren, stage te lopen en een bijdrage te leveren aan gezondheid en welzijn in de regio.

Met de komst van de Beroepscampus is er voor Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn een mooie kans voor alle leerlingen uit de regio om het onderwijs nog meer te verweven met de Beroepspraktijk. Op deze manier zal de PM met nog meer bedrijven en instellingen optrekken en samen een leerplaats inrichten, hetzij in school, hetzij er buiten! Kortom: kansen herkennen, kansen benutten en waarde creëren!

Zie ook: WorldSkillsNL