Ook in het jaar 2020 zal er weer veel aandacht zijn voor de aanlandplicht; een voor de kottervisserij onwerkbare regel die door middel van veel inspanningen enigszins werkbaar dient te worden gemaakt. Het maandelijkse overleg over dit onderwerp vond dinsdag 7 januari plaats bij het ministerie van LNV. Een vergadering waarbij alle belanghebbenden aanwezig zijn: visserij-organisaties, de overheid (LNV, RVO en NVWA), de wetenschap (WECR en WMR) en de NGO’s. Namens de Nederlandse Vissersbond waren Emma Kater–De Boer, Brita van den Dries–Trapman en Durk van Tuinen aanwezig. Lees hieronder een verslag door Durk van Tuinen, voor de Nederlandse Vissersbond.

Selectiever vissen

De Nederlandse visserij zet zich middels diverse initiatieven in om te innoveren op het gebied van selectiever vissen. Pulsvisserij is daarbij de meest wetenschappelijk onderbouwde techniek, maar ook netinnovaties zoals het zogenaamde SEPNEP of panelen in flyshootnetten zijn goede voorbeelden. Na afloop van het maandelijkse overleg is met LNV gesproken over de toegevoegde waarde van dergelijke initiatieven.

Verandering

Volgens de Nederlandse Vissersbond lijkt het erop dat de Nederlandse vloot keer op keer haar nek uitsteekt, maar binnen het Brusselse niet tot veranderingen komt ondanks gedegen (wetenschappelijke) onderbouwingen. Dit dilemma zorgt ervoor dat het innovatievermogen van de Nederlandse vissers is en wordt aangetast.

De vloot levert graag inspanning om stappen voorwaarts te zetten, toch komt steeds vaker de vraag of het wel zin heeft omdat in Brussel initiatieven steeds vaker lijken te stranden. Dit gevoel is nogmaals kenbaar gemaakt bij LNV zodat het ook binnen de Europese Scheveningen groep aanhangig kan worden gemaakt. Dit onderwerp zal zeker weer worden vervolgd.

Discardplannen

Ondanks dat het jaar 2020 nog maar net een ruime week oud is moet er alweer gewerkt worden aan de discardplannen voor het jaar 2021. Uitzonderingen op de aanlandplicht worden in de meeste gevallen elk jaar opnieuw getoetst en in dit document vastgelegd voor de verschillende viswateren waar de Nederlandse vloot actief is. De Noordzee en Noordwestelijke Wateren (met o.a. Het Kanaal) zijn hierbij het belangrijkste.

Inbreng op het discardplan 2021 moet voor 1 mei worden aangeleverd bij het ministerie van LNV. Dergelijke verzoeken dienen te worden vergezeld met een (wetenschappelijke) onderbouwing. Deze onderbouwingen worden deels gerealiseerd uit de projecten die de Nederlandse visserijsector samen met de wetenschap uitvoert. De uitzonderingen op de aanlandplicht voor schol in de zogenaamde BT 2 (boomkor) en de garnalenvisserij lopen door tot in 2021 dus daarvoor zijn geen nieuwe verzoeken benodigd. Er zal de komende maanden aandacht moeten worden gevestigd op de situatie van bijvangst van wijting in diverse visserijen.

Situatie voor de vloot in 2020

In het informatiebulletin van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is uiteengezet hoe de aanlandplicht uitpakt voor de verschillende visserijen. Vanaf pagina 14 worden de verschillende vrijstellingen beschreven. Op korte termijn ontvangen de leden van de Nederlandse Vissersbond per mailing een samenvatting van deze informatie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Durk van Tuinen via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.