Ouddorp - "Traditiegetrouw organiseerden wij in de Doopsgezinde Gemeente twee Kerstnachtdiensten met kaarslicht. Dit is ooit ontstaan toen er op ons eiland nog geen Kerstnachtdiensten werden gehouden." De Doopsgezinde Gemeente begon hiermee en wilde met deze kerstnachtdiensten voor iedereen een deur openzetten. "Er werden diensten georganiseerd die vooral laagdrempelig waren. Centraal stond uiteraard het geboorteverhaal van Jezus. Jarenlang hebben wij door deze twee diensten op Kerstavond aan veel mensen het blijde Kerst-evangelie mogen vertellen. Omdat de laatste jaren bijna iedere kerk op het eiland soortgelijke diensten aanbiedt, wilden wij iets anders gaan doen...." Lees hieronder meer.

Vervolg

Organisatie: "Omdat de laatste jaren bijna iedere kerk op het eiland soortgelijke diensten aanbiedt, wilden wij iets anders gaan doen. Iets vernieuwends. Terugpakkend op het oorspronkelijke doel van de kerstnachtdiensten willen we aansluiten op de beleving van de mens anno 2020. Daarbij waren de dromen zo groot dat we ook alle kerken door middel van dit nieuwe project, de hand willen reiken in de toekomst bij aan te sluiten en hier aan mee te doen. Het kerstfeest is het feest van de “Kerk van Christus”.
Dit alles heeft geresulteerd in het Kerst-Event dat wij op kerstavond zullen aanbieden. Het Kerst-Event gaat terug naar het hart van het kerstverhaal waarbij de traditionele liturgische onderdelen worden losgelaten. Door middel van muziek, vertelling, symboliek, bezinning en een hedendaags decor wordt het ‘Hart van Bethlehem’ de kerk binnen gebracht. Bezoekers zullen worden meegenomen naar het hart van Kerst, de komst van Christus, die op een waardige en hedendaagse manier vertolkt wordt. Niet alleen ons eigen Gospelkoor maar ook praiseband eXalt zal een bijdrage leveren. Het Kerst-Event begint op kerstavond om 20.30 uur. Zorg dat u er bij bent, nodig vooral mensen uit want dit wil niemand missen!
Tijdens het Kerst-Event zal gecollecteerd worden voor Stichting Habakuk."

Stichting Habakuk

Stichting Habakuk wil zoveel mogelijk mensen op Goeree-Overflakkee bereiken die op wat voor manier dan ook niet meer mee kunnen in de maatschappij. Stichting Habakuk wil geen eindbestemming zijn, maar juist het vertrekpunt. Stichting Habakuk vangt mensen op in een veilige omgeving waarin rust, reinheid en regelmaat centraal staan. Dit is de basis waaruit mensen worden begeleid naar zelfstandigheid. Meer informatie hiervoor is te vinden via www.stichtinghabakuk.nl

Kerstmorgen – 1e Kerstdag
Ook op kerstmorgen – de eerste Kerstdag – hopen we traditiegetrouw het kerstfeest met elkaar te vieren in een gezamenlijke gezinsviering. Wij nodigen u hier graag voor uit, samen met uw vrienden, kennissen, buren en familie. Voorganger in deze dienst is Ds. K. van Wijngaarden. Aanvang: 10.00 uur!
Kerstzangdienst – 2e Kerstdag
Op tweede Kerstdag hopen wij met een zangdienst het kerstfeest vreugdevol voort te zetten. Ook hier nodigen wij u van harte voor uit. Voorganger in deze dienst is Br. M. Nap. Organist Jan Teeuw zal de samenzang begeleiden. Aanvang: 10.00 uur!