Middelharnis - Op zaterdag 15 juni 2019 kwamen de veteranen van Goeree-Overflakkee weer bijeen om ervaringen en verhalen te delen. Ondersteund door de gemeente Goeree-Overflakkee, organiseerde vereniging Veteranen Goeree-Overflakkee de eilandelijke Veteranendag. Lees hieronder meer.

De eilandelijke Veteranendag is een aanvullende bijeenkomst op de Nederlandse Veteranendag die op 29 juni aanstaande in Den Haag plaatsvindt. Met de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag in Den Haag bedankt heel Nederland zijn 110.000 militaire veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden.

Eilandelijke Veteranendag

Zaterdagmiddag 15 juni kwamen ongeveer 60 veteranen bij elkaar in het gemeentehuis in Middelharnis. De veteranen - jonge en oude generatie - hebben zich ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog, oorlogen in Indië, Nieuw Guinea, Korea en tijdens diverse internationale vredesmissies in onder andere Libanon, Cambodja, de Balkan, Irak of Afghanistan.

Sprekers

Ceremoniemeester John de Vos sprak namens de veteranen een welkomstwoord. Daarna was er één minuut stilte ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers en overleden veteranen. Vervolgens hield burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee een toespraak, waarin zij het belang van het samenzijn benadrukte en respect, waardering en dank uitsprak richting de veteranen. Aansluitend hield Peter Raatgever van Stichting Oorlogsgraven nog een korte presentatie.

Informeel samenzijn

De ceremoniemeester sloot het formele gedeelte van de middag af, waarna iedereen kon genieten van een informeel samenzijn met een hapje en een drankje, gevolgd door een warm buffet, de inmiddels bekende “blauwe hap”. Uit de vele positieve reacties van de aanwezigen bleek dat deze geslaagde bijeenkomst in een behoefte voorziet bij de veteranen van Goeree-Overflakkee.