Goeree-Overflakkee - Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan duren. Is de zorg die ik nodig heb wel beschikbaar op Goeree-Overflakkee? Ik begrijp de brief van de gemeente over mijn aanvraag voor jeugdhulp niet goed. Met dit soort vragen en problemen weet de Cliëntenraad Jeugdwet Goeree-Overflakkee wel raad. Lees hieronder meer.

Per 1 januari 2015 hebben de gemeenten er taken en verantwoordelijkheden bij gekregen op het gebied van de zorg en de ondersteuning van hun inwoners. Zo ook de jeugdzorg, die eerst landelijk was georganiseerd. In de Jeugdwet staat dat er een cliëntenraad moet zijn. Dit om een stem te geven aan de ouders of pleegouders, verzorgenden en jongeren zelf die jeugdhulp ontvangen.

Klankbord
Vorig jaar is de Cliëntenraad Jeugdwet Goeree-Overflakkee van start gegaan met tien leden. “Wij fungeren als een klankbord voor de achterban, voor iedereen op het eiland die te maken heeft met de Jeugdwet”, zegt voorzitter Sander de Vos. “De Cliëntenraad is er niet voor individuele klachten, wij zijn geen klachtenloket. Wel proberen we met een helikopterblik te kijken en structurele problemen op te sporen.”
Dan moet je weten wat er speelt en waar gebruikers van de Jeugdwet tegenaan lopen. Die gebruikers kunnen hun verhaal kwijt bij de Cliëntenraad. De raad is bereikbaar via de website (www.crjw-go.nl) en laat ook van zich horen op Facebook en Twitter. Bovendien zijn de vergaderingen openbaar. De Cliëntenraad vergadert elke derde maandag van de maand vanaf 19.30 uur in Het Rondeel (met uitzondering van de maanden juli, augustus en december).

Verbeteringen
Signaleert de Cliëntenraad, aan de hand van wat ouders en jeugdigen naar voren brengen, structurele problemen, dan kaart de raad die aan bij de gemeente, die immers verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Jeugdwet. De Cliëntenraad kan de gemeente ook adviseren om verbeteringen door te voeren. De Vos: “We hebben regelmatig contact met het team Jeugd en Gezin van de gemeente en we spreken de wethouder één keer per jaar.”
“Wij willen aan de gemeente doorgeven wat er leeft bij de cliënten”, geeft de voorzitter het belang van de Cliëntenraad aan. “Wettelijk en financieel is alles geregeld, maar de uitvoering van de Jeugdwet moet ook op orde zijn. Daar vragen wij aandacht voor als het nodig is. Zodat jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben.”
De Cliëntenraad Jeugdwet opereert objectief en onafhankelijk. De voorzitter heeft zitting in de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. Ook daar behartigt hij de belangen van iedereen die jeugdhulp ontvangt.

Vacatures
De Cliëntenraad heeft enkele vacatures. Wie als ouder, pleegouder, verzorger of jongere interesse heeft om de raad te versterken, kan zich melden via info@crjw-go.nl.