Middelharnis - Stichting ZIJN organiseert het mantelzorgcafé op donderdag 25 april 2019, in het Diekhuus te Middelharnis, en iedereen is van harte welkom. "Op deze middag komen twee zorgconsulenten van de gemeente Goeree-Overflakkee vertellen wat de Wmo inhoudt. Stichting ZIJN verzorgt de mantelzorgondersteuning op Goeree-Overflakkee. Voor mensen die intensief en langdurig voor een naaste zorgen organiseren wij maandelijks het mantelzorgcafé met een leerzaam thema." Lees hieronder meer.

Vervolg

"Tevens zullen de consulenten zaken benoemen zoals eigen kracht, voorliggende regelgeving en algemeen gebruikelijke voorzieningen. Ook vervoer, wonen, begeleiding, dagbesteding en de eigen bijdrage komen aan de orde. De Wmo werkt met meldingsformulieren en verschillende procedures, zoals o.a. “het keukentafelgesprek” zullen worden uitgelegd. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.
Wij hopen u te ontmoeten op deze activiteit, mede ter ondersteuning van uw taak als mantelzorger. U bent allen van harte welkom in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Aanvang is om 13.30 uur en het café zal rond 15.30 uur afgelopen zijn. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Graag opgeven indien u aanwezig wilt zijn, via de mail m.vanderwelle@zijngo.nl of telefonisch: (0187-) 48 33 66, toets 2."

De volgende bijeenkomsten zijn op 23 mei en 27 juni.