Ouddorp - Groene Raad GO is nu 4 maanden actief en wat de deelnemers betreft: "...loopt het als een trein!" De Groene Raad GO heeft zich al voor diverse onderwerpen ingezet: "We verbazen ons over (weer) een nieuw recreatieproject van de gemeente. Het ligt in Ouddorp, langs de Lange Dijk. Als voorbeeld hebben we 183 stacaravans ingetekend op het plaatje. We vragen ons af: waarom nog (weer) meer?". Lees hieronder verder.

Onderwerpen:

  • Het Ontwerp Bestemmingsplan Ouddorp Bad Oost, een al lang lopend plan om een nieuwe recreatiewijk te bouwen tegenover Fletcher. We zijn niet principieel tegen het project, maar willen wel dat het op vele fronten mooier en beter wordt en hebben daarvoor een notitie opgesteld die we (als Groene Raad) naar de nieuwe gemeenteraad hebben gestuurd.
  • De gemeente werkt samen met de VEERO de recreatievisie uit in zogenaamde masterplannen. Het masterplan voor de kop van het eiland is de eerste. Wij kregen een opzet van de gemeente toegestuurd en waren daar niet enthousiast over. We hebben daarom een uitgebreide reactie opgesteld. De gemeente overlegt nu met alle andere partijen en komt bij ons terug.
  • Ook werkt de gemeente samen met de VEERO aan zogenaamde toetsingscriteria voor nieuwe recreatie projecten. Dus als een ondernemer met een plan komt voor een nieuw project, wanneer zegt de gemeente dan JA tegen zo’n initiatief. Naar onze mening waren de criteria die de gemeente had geformuleerd veel te economisch gericht. Wij hebben daarom een voorstel gedaan om ook criteria op te nemen die gaan over eigenheid, landschap en natuur. En om altijd specialisten op dit gebied in te schakelen om nieuwe plannen te toetsen.
  • We gaan praten met de gemeente over het gebruik van het strand. Welke vergunningen zijn er nodig voor een ondernemer die het strand gebruikt voor zijn bedrijf? Het strand is toch ook van ons allemaal?
  • En recent hebben we gezien dat er nieuwe plannen zijn voor de nieuwbouw van Iloon, voor nog 9 woningen bij Landal en voor het grote Verplaatsingsgebied langs de Lange Dijk. Bij dat laatste gaat het om bijvoorbeeld 183 stacaravans. We zijn nog aan het studeren op de juiste reactie hierop.

Wilt u meer informatie? Mail dan naar: ouddorpkustruimterust@gmail.com

Groene Raad Goeree Overflakkee is een samenwerkingsverband van:

  1. Natuurmonumenten
  2. Stichting Duinbehoud
  3. Zuid Hollands Landschap
  4. NLGO
  • Burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust, werkgroep van NLGO