Middelharnis - Gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op maandag 23 april 2018 een inloopavond over de beroepscampus aan de Langeweg 107-111 in Sommelsdijk. De inloopavond is van 19:00 tot 20:30 uur en vindt plaats in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. De avond heeft het karakter van een informatiemarkt en heeft geen plenair gedeelte. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 20.30 uur op elk gewenst moment binnenlopen. Lees hieronder meer.

Beroepscampus
Diverse onderwijspartijen zijn voornemens een beroepscampus te realiseren op het perceel Langeweg 107-111 in Sommelsdijk. Een gedeelte van het perceel is al in gebruik als school. Op het perceel Langeweg 111 (voormalig bouwbedrijf) zal nieuwbouw worden gerealiseerd.

Inzage van de plannen
Op een later moment wordt een herziening van het bestemmingsplan in procedure gebracht. Vooruitlopend op die bestemmingsplanherziening worden de voorgenomen plannen getoond tijdens de inloopavond. Tijdens de inloopavond kunt u vragen stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente en de initiatiefnemers van de beroepscampus.

Goeree-Overflakkee.nl