Ouddorp - Kersverse voorzitter Hans Klijn begint de aankondiging met: "Geachte lezers van het mooie eiland Goeree-Overflakkee, wij kunnen u met veel blijdschap aankondigen, dat deze week Natuur-lijk Ouddorp verder zal gaan als een professioneel organisatie, onder de naam Stichting Natuurlijk Ouddorp." De activiteiten van de groep mensen zullen hetzelfde zijn als zij deze al sinds 2015 uitvoeren, in het kader van een gezonde natuurlijke en landschappelijke omgeving voor inwoners, maar ook gasten van Goeree-Overflakkee. Lees hieronder verder.

Stichting Natuurlijk Ouddorp: "De wijziging is bedoeld om meer juridische status te verwerven, ten opzichte van andere partijen en omdat wij niet het risico willen lopen bij het indienen van zienswijzen, om niet ontvankelijk te worden verklaard.

Doelstellingen

"Nog maar eens de doelstellingen van de Stichting Natuurlijk Ouddorp. Het is verkiezingstijd en er valt wat te kiezen, 10 partijen 5 lokaal 5 landelijk. Voorwaarde is wel, dat de politiek het gedachtegoed van de Stichting Natuurlijk Ouddorp omarmt.

Rentmeesterschap en de Kernwaarden van de Stichting Natuurlijk Ouddorp

Aan alle politieke partijen op Goeree-Overflakkee: Neem het gedachtegoed over van de St. Natuurlijk Ouddorp én de kiezer zal u ervoor belonen:

Het tast in ernstige mate de natuur en landerijen aan.

 • Het bouwen van recreatiewoningen, tussen Oude Nieuwlandse weg moet stoppen
 • Het eventueel bouwen van recreatiewoningen, hoe kleinschalig ook in het Kroonjuwelengebied moet stoppen
 • Het eventueel bouwen van recreatiewoningen, hoe kleinschalig ook in het Zandwallengebied moet stoppen

Het tast in ernstige mate de openheid van het landschap aan.

 • Er is al 240 hectare aan landbouwgrond met een bestemming recreatie
 • Er wordt (als de plannen doorgaan) nog eens 60 hectare recreatie aan toegevoegd

Het tast de cultuur en identiteit van de bevolking aan

 • De culturele kenmerkende structuren en elementen van het topgebied op de Kop van Goeree zijn de duinlandschapen, zoals west, middel en oost duinen
 • Dan komen de strandpolders, strandvlaktes opgevuld met klei en zand.
 • Maar ook het kroonjuwelen en zandwallengebied, tussen Oude Nieuwlandse weg en Margrietweg (noord zuid) en tussen de Oosterweg en de Klarebeekweg oost west) is een cultureel erfgoed.

Het tast in hoge mate de zondagsrust aan

 • De zondagsrust is een belangrijk onderwerp voor veel inwoners van de kop van het eiland.
 • De bevolking op De Kop van Goeree is in grote meerderheid kerkelijk gezind en een recreatiesector, met straks 300 hectare aan recreatie, zal hoe men het wend of keert, sterk van invloed zijn op de zondagsrust, ook in de directe woonkernen met zijn kerkgebouwen en kerkgangers, die tweemaal zondags ter kerke gaan.

Kerkenpaden

 • Wij steven er naar om alle nog intact zijnde kerkenpaden en daar waar mogelijk is om oude kerkenpaden in ere te herstellen en als een wandelnetwerk open te stellen als recreatief product, in het kader van slechtweervoorzieningen

En het bevordert een 7 x 24 uurs economie.

 • De economie in de westerse wereld is er een van ver gevorderde digitalisering, komt dit ten goede van de mens? je ziet alleen maar meer mensen die tijd te kort komen in plaats van tijd over met deze automatisering, vaders en moeders beiden aan het werk, opa’s en oma’s oppassen, of de kinderen morgens al zeer vroeg ij een oppas en of kindercrèche brengen
 • En daarom moet Ouddorp een Badplaats blijven zoals het was:

Ruimte en rust aan de kust en 'genoeg is genoeg' en 'genoeg is nu al teveel'.

Bestuursleden

Hans Klijn (Voorzitter)

Piet Grinwis (Secretaris)

Kees Grinwis (Penningmeester)

Anton Huitema (Algemeen en plaatsvervanger)

Corry Bosland Pijl (Algemeen en plaatsvervanger)

Heleen Strik Coomans (Algemeen en plaatsvervanger)

Contact

Stichting Natuurlijk Ouddorp

p/a Zeebrekersweg 18

3253 VS Ouddorp

E-mail: natuurlijkouddorp@gmail.com / j.klijn3@chello.nl

Tel. 06 5090 9906.

Bron Stichting Natuurlijk Ouddorp.