Dirksland - Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft wederom het kwaliteitscertificaat van Het Oogzorgnetwerk in ontvangst mogen nemen voor de behandeling van staar (cataract). De afdeling Oogheelkunde ontvangt het certificaat voor de tweede keer omdat het hoog scoort op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Lees hieronder verder.

Sinds 2013 is de afdeling Oogheelkunde gecertificeerd voor de behandeling van staar. Om de drie jaar vindt er een hercertificering voor de normen van Het Oogzorgnetwerk plaats. Voorafgaand aan de certificering hebben zorgprofessionals uit andere ziekenhuizen, die dagelijks betrokken zijn bij de zorg en behandeling van oogheelkundige patiënten, de afdeling bezocht. Tijdens de bezoeken bleek dat de afdeling vooral goed scoort op het continue verbeteren op de afdeling, de volledigheid van protocollen en de wijze waarop het team in gezamenlijkheid de kwaliteit en veiligheid borgt op de afdeling.

Het ziekenhuis is trots op het opnieuw behalen van het certificaat. Naast het certificaat voor staar (cataract) beschikt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis ook over certificaten van Het Oogzorgnetwerk voor de behandeling van maculadegeneratie en oculoplastische chirurgische ingrepen.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is één van de partnerlocaties van Het Oogzorgnetwerk. Oogartsen binnen Het Oogzorgnetwerk hebben kwaliteitsnormen ontwikkeld. Met het behalen van het certificaat, uit handen van Het Oogzorgnetwerk, toont het Van Weel-Bethesda aan dat het voldoet aan de kwaliteitsnormen en dat continu gewerkt wordt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.