11 juli 2020, Middelharnis - Op de Algemene ledenvergadering van Hockeyclub Goeree-Overflakkee welke op donderdagavond 9 juli gehouden werd is een bijna volledig nieuw bestuur geïnstalleerd. "Tijdens de vergadering in het gebouw van HCGO sponsoren COAS en Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden in Middelharnis werd het nieuwe bestuur door de aanwezige leden met algemene instemming verkozen. Na de bestuursverkiezing werd de leiding van de vergadering overgenomen door nieuwe voorzitter Jan Verhage, die de voorzittershamer overnam van Diederik Duijser." Lees hieronder meer.

Vervolg

Jan Verhage is ondernemer, bestuurder van de Rotary maar bovenal een oud HCGO-er, door zijn werkzaamheden binnen het verenigings-ondersteuningstraject "Rabo Versterkt" werd hij geïnspireerd om een bestuursfunctie bij het nieuwe HCGO te gaan vervullen.

Het bestuur van HCGO heeft nu de volgende samenstelling:

Voorzitter - Jan Verhage
Secretaris - Marianne Keuvelaar
Penningmeester - Leen Saarloos
Algemeen bestuurslid - Thijs Fleuren
Algemeen bestuurslid - Rosalie van der Ende
Algemeen bestuurslid - Martijn Winkels
Algemeen bestuurslid - Diederik Duijser
Algemeen bestuurslid - Leon Jordaan

HCGO bedankt sponsor COAS voor het ter beschikking stellen van de vergaderruimte waar de ALV onder "Corona Proof" omstandigheden gehouden kon worden.