Gemeente Goeree-Overflakkee: "Politiek ver van uw bed? Kom dan eens kijken bij een vergadering van de gemeenteraad!" Dit jaar wordt er weer gestart met de ‘Gast van de raad’ en wel op donderdag 13 april 2023. Er wordt uitleg gegeven over het gemeentebestuur, de raadsvergadering, de politieke verhoudingen, de rol van de gemeenteraad en de wijze waarop besluiten worden genomen. Ook wordt kort ingegaan op de raadsagenda van die avond. Raadsleden die als gastheer/-vrouw optreden, vertellen iets over zichzelf en het raadswerk. En uiteraard is er volop gelegenheid hen vragen te stellen. Lees meer en vergeet niet aan te melden, dit tot uiterlijk 6 apr. >>

Programma Gast van de raad

  • 18.45 uur Ontvangst met koffie en uitleg door enkele raadsleden
  • 19.30 uur Aanvang raadsvergadering – goede zitplaats op de publieke tribune
  • 21.00 uur Pauze (onder voorbehoud, pauze gaat soms om praktische redenen niet door) – bijpraten met de gastheren/-vrouwen
  • 21.15 uur Vervolg vergadering

Na afloop is het mogelijk om na te praten met de raadsleden, de griffier en de burgemeester.

Locatie

De raadsvergaderingen worden gehouden in bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

Belangstelling?

Aanmelden kan tot uiterlijk 6 april via de mail. Nog vragen? Neem dan contact op met de griffie, Jeanine van Eerten. Zij is te bereiken via telefoon: 0187475196.