Goeree-Overflakkee - Water Natuurlijk zette zich de afgelopen jaren in voor bomen. Op alle eilanden van de Hollandse Delta en met succes. "Het waterschap gaat nu veel zorgvuldiger om met bomen. Een groeiende groep medewerkers heeft kennis van bomen en de nodige betrokkenheid. Wat er uitspringt is een iconische bomenrij langs het Volkerak op Goeree-Overflakkee." Mede door Water Natuurlijk is het kappen van deze bomenrij voorkomen en na recente vragen is de relatie met de nieuwe windmolens duidelijk. Lees meer >>

1139 populieren

Het besluit om te kappen was genomen en het waterschap had ook al een deel gecompenseerd met nieuwe aanplant elders. Een onafzienbare rij populieren van 6 kilometer lang zou verdwijnen. Zo’n 70 jaar oud en in de kracht van hun leven. Een enorme aantasting van het landschap en een grote opslag van CO2 zou verdwijnen. Om maar te zwijgen van het verlies aan biodiversiteit. In overleg en samenwerking met Natuur- & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee kwam er een actie voor behoud van de bomen.

Schriftelijke vragen, discussies in de Verenigde Vergadering van het waterschap, moties, publicaties in diverse media, grote betrokkenheid van het publiek, een enquête en een petitie deden het tij keren. In plaats van kappen kwam ging het waterschap snoeien. Democratie werkt.

Vleermuizen

Rijen met oudere bomen zijn altijd belangrijk voor biodiversiteit. Tal van insecten leven van de bomen. Vogels als Buizerd, Boomvalk, Grote lijster en vele anderen nestelen in de bomen of vinden er voedsel. Voor de bomenrij langs het Volkerak is dat niet anders. Wat deze rij extra belangrijk maakt voor biodiversiteit, is het voorkomen van grote hoeveelheden vleermuizen.

Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, Tweekleurige vleermuis. Vijf verschillende soorten in hele grote aantallen gebruiken de bomenrij als vliegroute, als foerageer gebied, als zomer verblijfplaats en voor de voortplanting. Uniek voor ons land. Alle reden voor het waterschap Hollandse Delta om de bomenrij te koesteren. Duurzame instandhouding is nu het doel. Op de open plekken in de rij zijn al nieuwe bomen geplant. De oude bomen worden gefaseerd over een periode van 30 jaar vervangen. Zo kunnen de komende generaties er ook van genieten en blijft het leefgebied van de vleermuizen behouden.

Windmolens

Inmiddels zijn er ook nieuwe windmolens gebouwd. De molens staan op de verkeerde plek blijkt nu. Ze vormen een zogenoemde ecologische val. Door de luchtverplaatsing worden de vleermuizen naar de molens gezogen en verpletterd door de wieken. Toen de plannen voor de molens gemaakt werden, ging iedereen er van uit dat de bomen gekapt zouden worden en dat dus ook de vleermuizen verdwenen zouden zijn. Dat ligt nu anders.

Het gevolg is dat de windmolens stil staan als de vleermuizen vliegen. Dat is uiteraard nadelig voor de exploitant. Het waterschap Hollandse Delta onderzoekt nu of met de aanplant van lagere bomen bij de molens vleermuissterfte kan worden voorkomen.

Meer bomen

Water Natuurlijk is blij met het resultaat en brengt een toost uit op een mooie toekomst van de bomenrij en de populatie vleermuizen. Het is wel van belang dat Natuur - & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee betrokken blijft bij het onderzoek en kennis en ervaring inbrengt. Behoud van bestaande bomen is belangrijk, maar uitbreiding is ook nodig. Op alle eilanden van de Hollandse Delta is ruimte voor meer bomen. Water Natuurlijk gaat er voor.

Tekst

Joost Kievit, Water Natuurlijk Hollandse Delta

Foto

De foto van Herman de Jongh, is van de Gewone en de Ruige dwergvleermuis.