19 september 2022, Goeree-Overflakkee - De stijgende inflatie, over augustus 2022 12% (CBS), geeft zorgen bij Petra ’t Hoen, fractievoorzitter van de PvdA gemeente Goeree-Overflakkee. "Morgen, op Prinsjesdag zal het kabinet een fors aantal maatregelen aankondigen. Maar is het genoeg?" Lees meer >>

Vervolg

De PvdA verwacht met vele landelijke en lokale instanties dat voor veel mensen de Rijksmaatregelen onvoldoende zullen zijn. Om te voorkomen dat inwoners met energie-armoede te maken krijgen heeft de PvdA in een motie haar zorgen verwoord.

De motie – mede ingediend door de SGP, CU, TOG en VVD - roept het college op om via een publiekscampagne inwoners te informeren over wat ze zelf nog kunnen doen om energie te sparen. Daarnaast vraagt men het college om te onderzoeken welke maatregelen lokaal nodig zijn in aanvulling op die van het Rijk. De motie noemt hiervoor een aantal suggesties waaronder de invoer van de zgn. 130% norm voor alle minimaregelingen die we lokaal hebben alsook aandacht voor schuldhulpverlening. Verder zou het instellen van een energie-armoedefonds wenselijk kunnen zijn. De gemeente Arnhem heeft reeds een dergelijk fonds.

De gemeenteraad heeft op 15 september gesproken over het PvdA initiatief om energie-armoede lokaal op te pakken. De motie heeft raadsbrede steun gekregen.

Wilt u uw mening of zorgen kwijt over dit of andere onderwerpen kom dan naar een van onze maandelijkse inloopfracties (o.a. op 12 september en 10 oktober in het Rondeel te Middelharnis, of laat van u horen via onze facebookpagina PvdAGO.