21 juli 2022, Goeree-Overflakkee - Zaterdag 16 juli jl. bezochten fractieleden van SGP Goeree-Overflakkee een aantal agrariërs op ons eiland met als doel in gesprek te gaan en te horen wat er leeft in de agrarische sector naar aanleiding van de stikstofproblematiek. Lees meer >>

Vervolg

Als eerste werd de fractie gastvrij ontvangen op boerderij Zonnewende in Ouddorp waar zich een zevental agrariërs uit Ouddorp en Goedereede verzameld hadden. Het tweede deel van de ochtend was de fractie te gast op kaasboerderij De Westplaat in Sommelsdijk. Ook hier hadden zich zeven agrariërs uit de directe omgeving verzameld om hun verhalen te delen.

Kringloop
De rode draad in de gesprekken was toch wel het ontbreken van perspectief en de grote mate van onzekerheid die er is als gevolg van de gepresenteerde stikstofplannen. De bereidheid om te innoveren (naast al datgene wat er al gebeurt) is er zeker, maar dan moet er wel zekerheid komen. Verder werd nog maar eens bevestigd dat op ons eiland eigenlijk geen intensieve landbouw plaatsvindt. Kringlopen worden met behulp van de akkerbouwbedrijven gesloten en mestoverschotten zijn er niet. Ook bleek dat een groot deel van de agrariërs actief is met beheer van natuurgebieden door maaien of begrazing.

Vervolgstappen
Wat de SGP-fractie betreft hoort de agrarische sector bij ons eiland. Niet alleen is dat belangrijk voor de voedselvoorziening, maar ook voor de werkgelegenheid, het karakteristieke landschap van het eiland en het natuurbeheer. ‘Een eiland zonder agrarische sector kunnen we ons niet voorstellen. Daarom wil de SGP dat de agrarische sector een volwaardige gesprekspartner is bij de vervolgstappen in het stikstofbeleid en dat alle sectoren een bijdrage leveren. Naast gericht kijken naar de gevoeligheid van natuurgebieden hoort daar ook bij dat goed gekeken wordt naar de bron van stikstofdepositie. Kortom, er is werk aan de winkel voor het Rijk en de Provincie. En daar zal de eilandelijke SGP-fractie zeker op toezien’, aldus fractievoorzitter Hendrik Herweijer.