Goeree-Overflakkee - Per 1 januari 2022 behandelt onze gemeente geen asbestsloopmeldingen meer, vanaf dan doet de milieudienst DCMR dat. Gemeente: "Iedereen die asbest wil verwijderen moet dit altijd melden via www.omgevingsloket.nl. DCMR toetst de melding namens de gemeente en beoordeelt of het asbest op de juiste manier verwijderd wordt. Zo mogen in heel veel gevallen alleen gecertificeerde bedrijven bedrijfsmatig asbest verwijderen. En voor gebouwen van vóór 1994 is vaak een asbestinventarisatierapport nodig..." Lees meer >>

Meldingen en Toezicht

Het toezicht op asbestsanering is niet gekoppeld of gelijk aan het toezicht op gewone sloopwerkzaamheden. Het zijn separate basistaken die uiteraard wel verband met elkaar houden als het gaat om de chronologische volgorde van de uitvoering van de activiteit; asbestsanering gaat altijd vooraf aan sloop. Het toezicht op asbestsanering en sloop kan wel samenvallen als het om bedrijfsmatige activiteiten gaat. In het geval het een particuliere aangelegenheid betreft is dit niet altijd mogelijk, hoewel wel wenselijk.
Het milieu-toezicht op asbestsanering is een basistaak en wordt daarom uitgevoerd door de DCMR.

Asbesttelefoon en informatie over asbest

De DCMR heeft een speciale asbesttelefoon. Bedrijven en particulieren kunnen met al hun vragen over asbest terecht op telefoonnummer 010 246 86 56. Op dit speciale telefoonnummer kan men advies vragen over het indienen van sloopmeldingen en het verwijderen van asbest. Twijfelt u bijvoorbeeld of u een asbestinventarisatierapport nodig heeft? Dan kunt u de asbesttelefoon bellen. Ook bedrijven kunnen hier met hun vragen terecht. Wie de asbesttelefoon belt, krijgt rechtstreeks een asbestdeskundige aan de lijn. De asbesttelefoon is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. Buiten kantooruren kunt u uw vragen stellen via het formulier op de website. DCMR streeft ernaar om de eerstvolgende werkdag uw vraag te beantwoorden.

Voor algemene informatie en vragen rondom asbest kunt u terecht op dcmr.nl/asbest-verwijderen.

Tekst gemeente Goeree-Overflakkee.