Middelharnis - De laatste raadsvergadering van dit jaar is op donderdag 16 december 2021. De livestream van de vergadering is vanaf 19:30 uur te volgen via deze link. Ook de agenda en de stukken zijn daar te vinden. "De gemeenteraad kan vanwege de beperkte ruimte helaas nog geen bezoekers verwelkomen." Lees hieronder de Agenda.

Agenda

Agenda
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Vaststellen besluitenlijst 25 november 2021
4 Actielijst
Oordeelsvormende fase
5 Visie Sociaal domein
6 Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten
7 Zelfbewoningsplicht
Besluitvormende fase
8 Tweede tussentijdse rapportage 2021
9 Vaststellen legesverordening met bijbehorende tarieventabel 2022
10 Eindejaarsrapportage Grondbedrijf MPG2021
11 Statutaire wijziging en en herbenoeming lid Raad van Toezicht SOPOGO
12 Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee 2022
13 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Goeree-Overflakkee 2020
14 Vaststellen bestemmingsplan Dorpsweg 4 Ouddorp
15 Aanpassingen raadszaal
Einde besluitvormende fase
16 Mondelinge vragen
17 Ingekomen stukken en mededelingen
18 Sluiting.

Bron gemeentelijke website