Goeree-Overflakkee - Op donderdag 20 mei 201 start om 19:30 uur de live-uitzending van de online raadsvergadering. Kijk voor deze uitzending en de stukken voor deze vergadering onder deze link en bekijk de hele agenda hieronder. In de vergadering komen onder andere de onderwerpen 'Bioboardfabriek Oude-Tonge' en 'Verkeerscirculatieplan Middelharnis' aan bod.

Agenda
1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Vaststelling besluitenlijst 8/13 april 2021

4 Actielijst

Oordeelsvormende fase

5 Verzoek verklaring van geen bedenkingen composteerinrichting en bioboardfabriek Oude-Tonge

6 Kapitaalvraag Stedin

7 Verkeerscirculatieplan Middelharnis

Besluitvormende fase

8 Visie op de warmtetransitie Goeree-Overflakkee 2021

9 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Achterweg 1a Sommelsdijk

10 Vaststellen bestemmingsplan Fabiusstraat 22 te Melissant

Einde besluitvormende fase

11 Mondelinge vragen

12 Ingekomen stukken en mededelingen

13 Sluiting