Middelharnis - Op donderdag 8 april 2021 houdt de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een online raadsvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur en is zoals gebruikelijk live te volgen via deze link. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Verkeerscirculatieplan Middelharnis / Visie op de warmtetransitie Goeree-Overflakkee 2021 / Verzoek verklaring van geen bedenkingen composteerinrichting en bioboardfabriek Oude-Tonge / Verzoek VRR wensen en bedenkingen FERM en meer. Lees hieronder de agenda.

Vervolg

Oordeelsvormende fase

In deze fase bespreekt de raad de volgende onderwerpen:

 • Motie CDA, ChristenUnie, PvdA en Eiland van Vrijheid inzameling oud papier
 • Rekenkameronderzoek Dienstverlening
 • Verkeerscirculatieplan Middelharnis
 • Visie op de warmtetransitie Goeree-Overflakkee 2021
 • Kaders klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee 2021
 • Regiovisie Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond 'Nabij en Passend'
 • Verzoek verklaring van geen bedenkingen composteerinrichting en bioboardfabriek Oude-Tonge

Besluitvormende fase

Over de volgende onderwerpen neemt de gemeenteraad een besluit:

 • Diverse benoemingen
 • Verzoek VRR wensen en bedenkingen FERM
 • Wijziging Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Goeree-Overflakkee
 • Bestemmingsplan Kraaijenissedijk 1 Melissant
 • Bestemmingsplan Krammerdijk 5 Achthuizen

Agenda en stukken

De agenda van deze vergadering en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen via de vergaderkalender op de website: http://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl.

Uitzending

Zoals gebruikelijk wordt de raadsvergadering live uitgezonden via internet, op donderdag 8 april vanaf 19.30 uur. Daarna is de vergadering ook altijd achteraf terug te kijken.