Middelharnis - Donderdagavond 10 december jl was er een online raadsvergadering van gemeente Goeree-Overflakkee. Groep Jan Zwerus kondigde eerder al aan een motie in te gaan dienen over het scheiden van afval in onze gemeente. "In Rotterdam ging vorig jaar de stekker al uit het scheiden van plastic bij huishoudens...." GJZ (Groep Jan Zwerus) en EvV (Eiland van Vrijheid) hebben in 2019 ook 'voor' gestemd maar zoals hij nu zegt: "tijden veranderen. Een motie omdat ik als raadslid niet op de hoogte was en niet op de hoogte ben gebracht door de wethouder dat in 2018 de AVR had geïnvesteerd in moderne machines die PMD afval kunnen scheiden van restafval en zelfs recyclebaar plastic kunnen scheiden van niet recyclebaar plastic. Naar mijn mening een hele belangrijke ontwikkeling." Gisteravond moest de raad beslissen over de verordening afvalstoffenheffing. Lees hieronder het betoog en de motie.

Vervolg

Betoog tarieven afvalheffingen door JZ:

Mevrouw de Voorzitter (later MdV),

"Vanavond hebben wij het over de tarieven afvalstoffenheffing en deze heffingen hebben hun oorsprong op donderdag 7 maart 2019. Op deze regenachtige avond gaf het externe bureau IPR/NORMAG een flitsende presentatie van het grondstoffenbeleidsplan GO 2019-2025. Een beleidsstuk beladen met duurzame kreten zoals diftar, Vang en circulariteit. Dit was de oplossing van alle problemen met afval. Restafval zou drastisch omlaag gaan en het scheiden van plastic door huishoudens werd neergezet als milieu vriendelijk en ook zou gerecycled plastic geld opleveren als een vervangende grondstof voor de plastic industrie.

MdV weer het zoveelste voorbeeld van een politiek beleidsstuk dat op papier zo geweldig klinkt maar in strijd is met de empirische feiten of met de werkelijkheid zoals gerecycled plastic dat te duur is en je dit aan de straatstenen niet kunt kwijtraken. Ja zelfs plastic uit Nederland wordt gedumpt in Aziatische landen zoals Maleisië.

MdV ik heb toen ook voor dit grondstoffenbeleidsplan gestemd. Waarom? Omdat ik als raadslid niet op de hoogte was niet op de hoogte ben gebracht door de wethouder van het feit dat in 2018 de AVR had geïnvesteerd in moderne machines die PMD afval kunnen scheiden van restafval en zelfs recyclebaar plastic kunnen scheiden van niet recyclebaar plastic. Naar mijn mening een hele belangrijke ontwikkeling. Waarom? Omdat logisch beredeneerd de eindscheiding van plastic door deze machines van de AVR een alternatief is voor bronscheiding van plastic. Ik had, als raadslid, tijdens de dialoogavond van 7 maart 2019 graag een keuze willen maken tussen beide manieren van plastic scheiden gebaseerd op voor-en nadelen van zowel de eindscheiding als de bronscheiding van plastic.

Maar ik heb inmiddels wat research of bronnenonderzoek gedaan en een gesprek gehad met de ambtenaar die de wethouder geadviseerd heeft over de afvalproblematiek. Enkele feiten en enkele bevindingen zal ik dan ook geven:

• Feit is dat 44 gemeenten al mee doen aan eindscheiding van plastic en niet alleen grote steden.

• Feit is dat In 2021 een kwart van alle Nederlanders met een duurzaam hart het plastic bij het restafval kan storten.

• Feit is dat vuilnis dumpen een probleem is en vooral toeneemt als men meer moeite moet doen en als er voor restafval betaald moet worden. In plaats van met collega’s in de Hoekse Waard te praten over vuilnis dumpen zou ik u aanraden op internet te zoeken naar het probleem vuilnis dumpen om een beter beeld te krijgen.

• Bevinding is dat de ambtenaar mij meedeelde dat de vuilnisverwerkingsbedrijven zoals de AVR capaciteitsproblemen zouden hebben wat het nascheiden van plastic betreft. Mijn collega de heer Van de Meer van EvV heeft contact opgenomen met mevrouw Jeanine Grooteveen van de AVR en deze dame vertelde de heer Van de Meer dat er geen sprake is van capaciteitsproblemen. Hoort u het goed, MdV?

• Ook een bevinding is dat bron scheiding van plastic een achterhaald systeem is volgens professor Gradus, hoogleraar Bestuur en Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en volgens andere deskundigen.

MdV dus na de nodige research van mijn kant, begrijp ik werkelijk niet waarom het nascheiden van plastic niet als optie mee is genomen in het grondstoffenbeleidsplan GO 2019-2025. Vooral omdat verscheidene gemeenten zoals Leiderdorp (geen grote gemeente) al op 1 januari 2019 begonnen zijn met het nascheiden van plastic; Leiderdorp spaart 171,000 euro per jaar uit met nascheidng en 730,000 omdat er geen extra containers voor omgekeerd inzamelen geplaatst worden.

Waarom is dit niet gebeurd? Ligt dit aan de incompetentie van IPR/Normag of aan het dogmatisch denken van wethouder Markwat?

En wat gaat er nu gebeuren? De burgers van G-O worden opgezadeld met het scheiden van plastic wat overbodig en achterhaald is geworden.

In bijlage 5 van het grondstoffenbeleidsplan schrijft u:

-dat het stoppen met bronscheiding en PMD alleen via nascheiding herwinnen mogelijk is, maar vanwege de te verwachten negatieve effecten wordt dit afgeraden. Dit verstoort de zuivere werking van het gemeentelijk beleidsinstrumentarium en daarmee de effectiviteit van het gemeentelijk beleid.

Duidelijk verhaal!!! U kiest voor het beleid en niet voor de burger of u vindt het beleid van groter belang dan het belang van de burger. Kenmerkend voor de politiek en voor een dogmatische denker.

Ik heb enkele vragen aan de wethouder: waarom is de eindscheiding van plastic door de AVR- machines niet meegenomen in het grondstoffenbeleidsplan tijdens de dialoogavond van 7 maart 2019? Als dit wel was gebeurd dan zouden wij als gemeenteraadsleden hierover hebben kunnen beslissen en niet dat de wethouder in zijn eentje dit al besloten had. Dus heel concreet: waarom hebt u ons niet mee laten beslissen en waar haalt u de hoogmoed vandaan om deze beslissing in uw eentje te nemen in overleg met B&W?

Volgende vraag: is er nu sprake van een Europese aanbesteding? Zo ja wat wordt aanbesteed en om hoeveel geld gaat het?

Commentaar bij indienen van motie

"Ik zal het kort houden omdat ik al in mijn betoog met de nodige harde feiten heb aangetoond dat deze motie van GJZ en EvV in het belang is van de burgers van GO. Het excuus van B&W dat er niet voldoende tijd is om deze motie uit te voeren is volledig te wijten, aan de incompetentie van wethouder Markwat en van IPR/Normag die niet het nascheiden van PMD hebben opgenomen in het grondstoffenbeleidsplan GO 2019-2025.

EvV en GJZ vragen om een hoofdelijke stemming omdat de burgers zullen weten welke gemeenteraadsleden voor het beleid kiezen en welke gemeenteraadsleden voor de burger kiezen."

Tekst Groep Jan Zwerus

----

De agenda en stukken voor bovenstaande vergadering en ook de uitzending zelf zijn hier te vinden.