Goeree-Overflakkee - SGP-fractievoorzitter Wim de Jong begon zijn algemene beschouwingen op de begroting van 2021 van het Waterschap Hollandse Delta met de volgende woorden: "Het jaar 2020 wordt beheerst door de uitbraak van de pandemie Covid-19. We dachten te leven in een maakbare maatschappij. Nu blijkt dat we kleine mensjes zijn die leven in een breekbare maatschappij. De SGP, en meerderen onder ons, belijden dat ons doen afhankelijk is van een hoger Wezen: God de Heere, Die alles bestuurt. In die afhankelijkheid kijken we ook naar de werkzaamheden die WSHD zich voorneemt te doen in 2021." Hij wenste de organisatie, het college en het bestuur bij de uitvoering van de begroting Gods zegen toe. Lees hieronder meer.

Vervolg

Het bestuur van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft in de Verenigde Vergadering (V.V.) op 25 en 26 november jl. de Begroting voor 2021 vastgesteld. De begroting beloopt een bedrag van 205 miljoen euro. ‘Het waterschap is bezig met het project Huis op Orde, waarin achterstanden in het onderhoud van afvalwaterzuiveringen en wegen worden weggewerkt. Dit project vergt grote investeringen waarvoor helaas de waterschapsbelasting gaat stijgen. Werd bij de Kaderbrief nog uitgegaan van een stijging van 8%, blijkt dit bij de vastgestelde begroting steken op ongeveer 6%. De noodzaak om de onderhoudsachterstand weg te werken maakt dit helaas noodzakelijk’, zegt SGP-er Wim de Jong, die namens zijn fractie instemde met de begroting.

Profijtbeginsel

Verder is besloten tot herziening van het belastingstelsel. De Unie van Waterschappen is bezig met het opstellen van een nieuwe belastingverordening. Op dit moment wordt op basis van de WOZ waarde belasting geheven. In het nieuwe stelsel worden de kosten gelegd bij de partij die er profijt van heeft. Dit belastingstelsel lag nu als principe voor ter goedkeuring, maar moet nog door Tweede en Eerste Kamer en zal dus naar verwachting niet eerder dan in 2025 worden ingevoerd.

Nieuwe vergaderwijze & locatie

Vanaf volgend jaar zal de Verenigde Vergadering 10 hele dagen bij elkaar komen. In de morgen en middag worden dan onderwerpen besproken in de drie bestaande commissies. In de avond wordt een besluitvormende vergadering gepland. Daarnaast heeft de SGP samen met andere fracties voorgesteld in het nieuwe kantoorgedeelte, het pand naast de huidige locatie in Ridderkerk, een grote ruimte in te richten, zodat de vergaderingen live kunnen worden gehouden onder de Covid-19 omstandigheden. Met dit voorstel is door de vergadering unaniem ingestemd.

Op de foto: SGP-fractievoorzitter Wim de Jong.