Goeree-Overflakkee - Een tijdelijke verruiming van de openingstijden van supermarkten op het eiland is volgens de Veiligheids-Regio Rijnmond (VRR) momenteel niet nodig. Vitale Kernen won hierover advies in bij de VRR, nadat zij benaderd was door inwoners. Dit in verband met de extra drukte die tijdens de komende feestdagen is te verwachten. VKGO: "Wanneer de supermarkten meer en langer opengaan leidt dit tot een grotere spreiding van de bezoekers. Wat weer een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van coronabesmettingen en het verlagen van het reproductiegetal. Met als resultaat minder zieke mensen en een mindere belasting van onze gezondheidszorg." Lees hieronder verder.

Excessen

Uit navraag bij de VRR door Vitale Kernen Goeree-Overflakkee bleek dat zij van mening is dat verdere verruiming op dit moment geen toegevoegde waarde heeft omdat er zich nog geen excessen binnen de supermarkten op Goeree-Overflakkee hebben voorgedaan.

Lees meer