19 oktober 2020, Landelijk - "Pulsvisserij komt weer op de agenda van het Europees Parlement." Deze boodschap deelde Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie in een filmpje via Twitter. Het is van Dalen gelukt om het wetenschappelijke advies over puls van de International Council for the Exploration of the Seas (ICES) op de agenda van de visserijcommissie van het Europees Parlement te krijgen. “De commissie moet komen met een evaluatie van de pulsvisserij als input voor het nieuwe Europese visserijbeleid”, aldus van Dalen. Van Dalen kreeg veel tegenwerking tijdens zijn inzet om pulsvisserij te agenderen. Lees hieronder verder.

Grote voordelen pulsvisserij

In Europa heerst veel weerstand tegen en onbegrip over de pulsvistechniek. Dit resulteerde tot het dramatische totaalverbod op deze visserijtechniek, waartoe het Europees Parlement besloot in januari 2018. In mei 2020 bracht ICES echter een advies uit dat stelt dat de pulstechniek voor de visserij op tong grote voordelen biedt voor het mariene milieu, de selectiviteit en het klimaat. Het ICES-advies is gebaseerd op alle wetenschappelijke kennis die er over deze visserijtechniek is verzameld.

Lange weg te gaan

“Het is geheel terecht dat het ICES-rapport op de agenda van het Europees Parlement komt”, aldus Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond. Besluitvorming in het visserijbeheer moet volgens het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid namelijk gebeuren op basis van de meest actuele wetenschappelijke informatie. Het verbod op de pulstechniek is niet wetenschappelijk verantwoord maar gebaseerd op belangen, suggestieve en foutieve beeldvorming en emotie. Als de pulstechniek weer een kans krijgt dan is er nog een lange weg te gaan want besluitvorming in Europa duurt lang en de tegenstanders hebben hun messen al geslepen. Voor vele visserijbedrijven is de schade al geleden en duurt deze wekelijks voort, tot 1 juli mag nog een kleine groep pulsvissers actief zijn en daarna is er sprake van het totaalverbod. Verschillende visserijfamilies hebben hun bedrijven moeten beëindigen als gevolg van het verbod op de pulsvistechniek.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Durk van Tuinen via 0527-698151.

ICES advies mei 2020 vissersbond.nl/ices-advies-pulsvisserij.