20 juli 2020, Middelharnis - "Afgelopen donderdagavond 16 juli heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee unaniem ingestemd met het voorstel om het zwembad ’t Zuiderdiep in Stellendam te behouden en een plan te maken voor een nieuw zwembad op het midden van het eiland", de Partij van de Arbeid (PvdA) fractie is blij met het raadsbesluit over zwembaden op Goeree-Overflakkee. Lees hieronder verder.

Vervolg

De PvdA fractie heeft bij monde van raadslid Cees Grinwis al vele jaren gepleit voor het behoud en de doorontwikkeling van zwembad ’t Zuiderdiep in Stellendam. En is dus blij met de raadsbrede ondersteuning voor de ontwikkelrichting van de zwembaden op het eiland.
Donderdagavond heeft raadslid Petra ’t Hoen voor de PvdA het woord gevoerd over het onderwerp ‘Toekomst zwembaden Goeree-Overflakkee’. Zij heeft haar waardering uitgesproken voor het rapport van het Mulier Instituut en de scenario’s die zij voor de zwembaden in beeld hebben gebracht. Mw. ’t Hoen heeft specifiek aandacht gevraagd voor de brief van de Dorpsraad van Dirksland. De burgers van Dirksland hebben destijds zelf het geld bij elkaar gebracht voor het zwembad De Gooye. Voor de PvdA betekent dat dus een grote rol voor de dorpsraad in het verdere proces. Ook ziet de PvdA graag andere sleutelpartners betrokken worden. De PvdA wil dat er per direct een einde komt aan de ingekorte openingstijden (zaterdag en zondag dicht) van ’t Zuiderdiep. Kunnen zwemmen in de buitenlucht is in Coronatijd erg belangrijk.
Tot slot vraagt mw. ’t Hoen om een integrale aanpak waarbij ook de eventuele impact van een nieuw zwembad midden op het eiland voor de sportcomplexen De Gooye en De Staver betrokken wordt.

Heeft u ideeën voor het uitwerkingsplan voor de zwembaden en wilt u die met ons delen dan kan dat o.a. via onze maandelijkse digitale inloopfractie. In deze fractie-inloop bent u degene die de onderwerpen aandraagt. De fractie luistert en gaat met u in gesprek. Heeft u interesse en wilt u ook meedoen aan de inloop fractie, kijk dan op onze facebookpagina PvdAGO.