Middelharnis - Donderdag 31 januari 2019 is de volgende vergadering van de gemeenteraad. De vergadering wordt gehouden in Bestuurscentrum het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. Lees hieronder verder en lees ook het verslag van de laatst gehouden vergadering van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

Vergadering 31 januari:

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase van de vergadering wordt de brief van het college met de stand van zaken visie bibliotheekvoorziening 2019-2022, bibliotheek op school en digitaalhuis besproken.

Oordeelsvormende fase
In deze fase van de vergadering bespreekt de gemeenteraad de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkelkader Verblijfsrecreatie
  • Plan van aanpak recreatie-initiatieven Ouddorp
  • Bestemmingsplan Beroepscampus Langeweg te Sommelsdijk
  • Krediet verwerving gronden met opstallen Edudelta aan Groene Zoom te Sommelsdijk
  • Brief college inzake Handreiking Windfonds Goeree-Overflakkee

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase van de vergadering wordt een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

  • Instemming opheffing Openbare Basisschool dn Tuun te Middelharnis
  • Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO)
  • Aanwijzing Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Agenda en stukken
De agenda en stukken voor deze vergadering zijn te raadplegen via deze link naar de website. Voor inzage van de papieren stukken kunt u een afspraak maken met de Griffie van de gemeenteraad, via email: griffie@ggo.nl of via telefoonnummer 14 0187.

Inspreken
Wenst u in te spreken in deze raadsvergadering? Dan kunt u zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de Griffie. Dit kan via de bovenstaande contactgegevens of via het aanmeldformulier Inspreken op www.goeree-overflakkee/spreekrecht.

Vergadering live volgen
De raadsvergadering is terug te kijken via deze link naar de website van de gemeente.

-------------------------------------------------------------

Verslag openbare raadsvergadering 17 januari 2019

Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar waren er drie insprekers: de heer Van Gurp namens M.B. Projectontwikkeling II b.v. - DPP Vastgoed Groep over hun brief van 18 december 2018, de heer Albrechts over calamiteiten in De Staver en de heer Van der Weide over verantwoordelijkheid.

Beeldvormende fase

In de beeldvormende fase sprak de raad op verzoek van VKGO over de brief van het college inzake de Handreiking Windfonds Goeree-Overflakkee. Dit onderwerp zal in de volgende vergadering oordeelsvormend worden besproken.

Oordeelsvormende fase

In de oordeelsvormende fase werden twee moties ingediend. De eerste motie was van mevrouw 't Hoen (PvdA) en betrof VVE-beleid. Deze motie werd na de beraadslaging in stemming gebracht en verworpen met alleen voorstemmen van PvdA, Groep Jan Zwerus, Eiland van Vrijheid en ChristenUnie. De tweede motie was van de heer Eijkenduijn (PvdA) en betrof de Regenbooggemeente. Deze motie werd na de beraadslaging en na een toezegging van het college ingetrokken.

Besluitvormende fase

In de besluitvormende fase heeft de raad tot slot unaniem ingestemd met achtereenvolgens het bestemmingsplan Rijzenburgseweg 1 te Sommelsdijk, de verklaring van geen bedenkingen Bewaarloods Donkereweg 5 te Oude-Tonge, de Archiefverordening Goeree-Overflakkee 2019, de Vergoeding voor de leden van de Culturele Raad, het advies voor de aanwijzing van de lokale media-instelling en diverse benoemingen naar aanleiding van de meest recente raadsledenwissel. Bij het advies voor de aanwijzing van de lokale media-instelling legde de heer Eijkenduijn (PvdA) een stemverklaring af. De Subsidieverordening Schurvelingen- en Zandwallengebied Ouddorp 2019 werd ter vergadering van de agenda gehaald en is niet behandeld.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt mogelijk nog. De raadsvergadering is na te kijken en luisteren via deze link naar de website van de gemeente.