29 mei 2018, Goeree-Overflakkee - De ChristenUnie blikt vooruit op het coalitieprogramma. De vier fractievoorzitters Kees van Dam (SGP), Johan de Vos (VKGO), Tea Both-Verhoeven (CDA) en Addy Rijerkerk-Andriesen (VVD) namen deel aan de ondertekening van het ‘Coalitieakkoord gemeente Goeree-Overflakkee 2018-2022’ op donderdagavond 17 mei jl.. Dit akkoord kreeg de titel 'Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt!'. Fractievoorzitter Bert Tuk wierp, namens de ChristenUnie, een blik op het coalitieakkoord wat gesloten is tussen SGP, VKGO, CDA en VVD. Bekijk hieronder de video.

Het coalitieakkoord bestaat uit vier hoofdthema’s voor de komende vier jaren:

  • Leefbaarheid;
  • Aandacht voor jong en oud;
  • Versterken van de economie;
  • Burger, Bestuur en Financiën.

Bron ChristenUnie