Middelharnis - Op donderdagavond 29 maart 2018 werd in bestuurscentrum Het Rondeel een bijzondere raadsvergadering gehouden. Tijdens deze installatieraadsvergadering werden de leden van de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De raadsvergadering werd zoals gewoon, gehouden in de raadzaal van gemeente Goeree-Overflakkee. Negenentwintig (waarvan tien nieuwe) leden werden geïnstalleerd op ons eiland. Negentien leden legden de eed af en tien leden de belofte. Lees hieronder verder.

Woorden burgemeester

Burgemeester Grootenboer gaf de nieuw raadsleden het boek 'Ik raadslid'- een handboek voor nieuwe raadsleden. Ze benoemde dat deze nieuwe groep leden een mooie afspiegeling van de politieke voorkeuren van onze samenleving is: "Op uw schouders rust een verantwoordelijke taak. U zult met elkaar de komende vier jaar, het bestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee zijn. U zult beslissingen moeten nemen, die soms verstrekkende gevolgen zullen hebben voor de toekomst van Goeree-Overflakkee. U zult soms besluiten gaan nemen, die onomkeerbaar zijn. U gaat keuzes maken, die van directe invloed zijn op de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers. Het feit dat u nu lid bent van de gemeenteraad, markeert dat de inwoners van Goeree-Overflakkee u hun vertrouwen schenken om dat zorgvuldig en ook in hun belang te doen. En dat is een grote verantwoordelijkheid en ik heb er alle vertrouwen in, dat u die verantwoordelijkheid op een goede manier zult oppakken. Niet voor niets nam u immers, weloverwogen, een verkiesbare plaats in op de lijst van uw partij. De raadsleden die al plaats hadden in de vorige raad, hebben inmiddels jaren ervaring met het raadswerk. En ik zei dat al tegen sommigen waar ik het boekje aan gaf. Omdat er heel veel veranderd, ook in die jaren dat je raadslid bent en de samenleving veranderd (we hebben met elkaar vaker discussies hoe we nu als bestuurders goed om kunnen gaan met de participatie-samenleving en wat dan de rol zal zijn van u als raadslid of college) heb ik ook aan alle zittende raadsleden het boekje willen geven. De nieuwe raadsleden zullen wellicht moeten wennen aan het raadslidmaatschap, maar ook daar heb ik alle vertrouwen in dat dat snel zal gaan en we gaan u daar natuurlijk ook bij helpen. Het is goed dat de raad na een aantal jaren wordt verfrist met een aantal nieuwe leden. U kijkt als nieuw raadslid weer fris tegen het besturen van deze gemeente aan en u bent waarschijnlijk daardoor ook heel goed in staat om nieuwe plannen en suggesties naar voren te brengen. Voor de nieuwe raadsleden staat er een inwerkprogramma gepland en dat begint al aanstaande donderdag 5 april. En 12 april vindt de eerste reguliere raadsvergadering plaats in deze samenstelling. Het invullen en vervullen an het raadlidmaatschap zal van u de nodige tijd gaan vragen. Het besturen van deze gemeente vraagt van u dat u kennis heeft van de stukken die in de vergadering aan de orde komen en dat vereist voorbereiding. En daarnaast zult u niet alleen vergaderen als gemeenteraad, maar binnen uw eigen fractie. Dan zijn er regelmatig bijeenkomsten en werkbezoeken, waarbij uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld wordt. Maar daar tegenover staat de voldoening, dat u via de politiek echt iets kunt betekenen voor de lokale samenleving door uw rol in het bestuur. Een aantal van u was hier gisteravond ook bij het afscheid en heeft waarschijnlijk ook het goede advies meegekregen wat door de heer Keuker gedeeld werd: "Zorg ervoor dat uw thuisfront achter u staat, want zonder dat kunt u dit werk echt niet doen". Op korte termijn heeft een aantal van u het nog druk met de vorming van een coalitie. De besprekingen zijn, begreep ik, in volle gang en velen wachten met gezonde spanning af, wat de uitslag daarvan zijn zal. En als ik het goed begrepen heb meneer van Dam (C. van Dam SGP), dan gaat u daar zo nog iets over vertellen. Vooruit kijkend naar de komende vier jaar geef ik u nog een aantal zaken ter overweging mee: Over enige tijd zal er een coalitie- of misschien wel raadsprogramma worden geschreven. Ik hoop, en ik denk velen met mij, dat de lijn van het vorige gemeentebestuur daarin wordt betrokken. Zodat de geïnvesteerde energie, tijd en middelen van die gemeentebestuurders én de lange termijn-investeringen die reeds zijn gedaan in het belang van deze gemeente, niet verloren gaan. En verder wil ik u vragen om constructief-kritisch te zijn en bevlogen en betrokken met elkaar inhoudelijk te discussiëren en te debatteren. Niet over een partij of over een persoon. Landelijk zien we echter verharding in de politiek, waardoor we inderdaad horen en zien dat veel mensen niet meer voor een politiek-/bestuurlijke carrière willen kiezen. Laten wij hier, op Goeree-Overflakkee, met elkaar laten zien dat dat echt anders kan. Wees scherp op de dossiers, maar weest u zuinig op de onderlinge relaties. En houdt het algemeen belang van de samenleving op Goeree-Overflakkee op de eerste plaats. Ik wens u van harte allemaal, de rust, de tijd en de wijsheid toe, het goede te doen voor de inwoners van Goeree-Overflakkee. En dat zal niet altijd makkelijk zijn en niet altijd zult u het eens zijn met elkaar, maar als wij politiek bedrijven met respect voor elkaar en elkaars standpunten, dan geloof ik dat wij met elkaar de komen de vier jaar weer veel kunnen bereiken."

Eed of belofte

Het verschil tussen de eed en de belofte is voornamelijk een religieus verschil. Bij de eed zweert men op de Bijbel, Gods Woord en bij de belofte niet. Bij de eed zegt men: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” en bij de belofte: “Dat verklaar en beloof ik!”.

Eed:

 • van Dam, C.J. (Kees) (m) Middelharnis -SGP
 • Grinwis, P.C. (Peter) (m) Ouddorp –SGP
 • Herweijer, H. (Hendrik) (m) Dirksland -SGP
 • van der Boom, M. (Rien) (m) Sommelsdijk -SGP
 • Grinwis, C.G.M. (Corné) (m) Ouddorp -SGP
 • Breederveld, P. (Pieter) (m) Goedereede -SGP
 • van der Tang, S. (Simon) (m) Ooltgensplaat –SGP
 • Feller, P. (Peter) (m) Goedereede –VVD
 • Tuk, E. (Bert) (m) Ouddorp -CU
 • van den Berg-Mostert, E.M.E. (Mariëlle) (v) Dirksland -CU
 • Pipping, C.M. (Conny) (m) Oude-Tonge –CU
 • Both-Verhoeven, T.C. (Tea) (v) Dirksland -CDA
 • Pijl, D. (Dirk) (m) Goedereede -CDA
 • van Oorschot-Coppens, L.W.C.A. (Lobke) (v) Achthuizen –CDA
 • Huising, D.P. (Daniël) Sommelsdijk -CDA
 • de Vos, J. (Johan) (m) Sommelsdijk -VKGO
 • Heintjes, W.P.M. (Willy) (m) Achthuizen –VKGO
 • Bruggeman, B.J. (Berend-Jan) (m) Oude-Tonge -VKGO
 • van der Meer, H. (Henk) (m) Ouddorp - EvV

Belofte:

 • Rijerkerk-Andriesen, A.J. (Addy) (v) Goedereede -VVD
 • Nijssen, P.J. (Ellen) (v) Middelharnis –VVD
 • Eijkenduijn, J.W. (Jaap Willem) (m) Middelharnis -PvdA
 • 't Hoen, P.W. (Petra) (v) Oude-Tonge -PvdA
 • Grinwis, C. (Cees) (m) Stellendam –PvdA
 • Vreugde, B.P.M. (Binic) (m) Middelharnis –VKGO
 • van Alphen, A. (Aat) (m) Middelharnis – EvV
 • Koote, T. (Teun) (m) Ouddorp – VKGO
 • Krouwel-Plantenga, A. (Akkie) (v) Melissant –VKGO
 • Zwerus, G.J. (Jan) (m) Dirksland –Lijst10.