Goeree-Overflakkee - De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Ada Grootenboer-Dubbelman, haalt diverse onderwerpen aan in haar brief aan alle inwoners van ons eiland. Ze pleit ervoor vooral in deze tijd van gezelligheid, de eenzame mensen onder ons, niet te vergeten. Ook legt ze uit dat ze samen met politie en brandweer alles in het werk zal stellen om de jaarwisseling ordelijk en veilig te laten verlopen: "Om te beginnen door zelf mee te werken aan het voorkomen van schade. Maar ook door veroorzakers van eventuele schade er op aan te spreken en zo nodig aangifte te doen." Lees hieronder de hele brief.

Brief burgemeester:

"Beste lezer,

Het jaar 2017 loopt op zijn einde. Een tijd van gezelligheid en warmte voor velen van ons, maar er zijn ook mensen die eenzaamheid ervaren en voor wie deze periode juist moeilijk is. Laten we hen vooral niet vergeten en hen bijstaan, als het mogelijk is. 2017, het laatste volle jaar van deze raadsperiode. Een enerverend en waardevol jaar voor onze gemeente waarin belangrijke stappen zijn gezet, bijvoorbeeld in de ontwikkeling naar een energieneutraal eiland. Maar ook op het gebied van onze dienstverlening en de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, inwoners en overheden zijn mooie successen geboekt. Voorzichtig blikken we alvast vooruit naar 2018. Het jaar waarin we in maart onze stem mogen uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, een onmisbaar goed in onze westerse samenleving. Het betekent dat sommige projecten worden afgerond. Dat we verkiezingen voorbereiden en tegelijkertijd blijven werken aan kwaliteit en inzetten op kansen en mogelijkheden. Maar voor het zover is, sluiten we het jaar feestelijk af en bereiden we ons voor op een gloednieuw jaar met nieuwe uitdagingen. De viering van Oud & Nieuw vergt ieder jaar de nodige voorbereidingen. Samen met politie en brandweer stellen we alles in het werk om de jaarwisseling ordelijk en veilig te laten verlopen. U kunt daar ook een belangrijke bijdrage aan leveren. Om te beginnen door zelf mee te werken aan het voorkomen van schade. Maar ook door veroorzakers van eventuele schade er op aan te spreken en zo nodig aangifte te doen. In deze Oud & Nieuw-special vindt u berichten met mededelingen rondom de feestdagen, praktische informatie en belangrijke telefoonnummers die u kunt bellen bij gevaarlijke situaties. We zien uit naar prettige dagen en laten we er samen een gezellige en plezierige avond van maken. Mede namens het gemeentebestuur, wens ik u fijne feestdagen, een goede, maar bovenal veilige jaarwisseling en een voorspoedig 2018 toe!

Ada Grootenboer-Dubbelman,

Burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee.