16 maart 2017, Goeree-Overflakkee - Nadat de voormalige WMO raad per 1 september jl bij Verordening door de gemeenteraad is vastgesteld als Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee moesten er nog enige personele veranderingen doorgevoerd worden, te weten: een drietal nieuwe leden. Per 1 januari 2017 heeft het College van Burgemeester en Wethouders op voordracht van de Adviesraad de volgende personen voor een periode van 4 jaar benoemd: dhr. Dennis Graute, mevr. Marja van Maurik en mevr. Diana Nuij. Op 7 februari heeft secretaris Wim van der Kamp na 8 jaar trouwe dienst afscheid genomen van de adviesraad. Als zijn opvolger werd Jan Oomkes door de Adviesraad gekozen. Lees hieronder wanneer de eerstvolgende vergadering plaatsvind en wie er een presentatie komt houden.

Samenstelling raad

Cor Hameeteman - voorzitter, Jan Oomkes - secretaris, Sylvia Verwijs-van Kampen - penningmeester, Piet Vervloet - algemeen adjunct, Greet Karssies van Houwelingen, Marjo van Maurik, Jantine de Kuijper, Marissa Tanis, Ruud Bouman, Roy de Haan, Diana Nuy-Meijer,
Marja van Maurik-de Munck, Dennis Graute en Ton Roos zijn leden. Maak verder kennis met ze door te klikken op deze link.

Openbare vergadering met Angelique Reinhard

Op 28 maart 2017 (aanvang 19:30 uur in de Raadzaal van het Rondeel te Middelharnis) tijdens de vergadering van de ASDGO zal Angelique Reinhard een presentatie geven over ervaringsdeskundigheid. "Inzet van ervaringsdeskundigheid in cliënten- en adviesraden is een actueel thema bij gemeentes en instellingen en wordt dringend aanbevolen door de landelijke overheid." Waarom zult u zich misschien afvragen. Kom luisteren naar het verhaal van Angelique: "Na een lange tijd van donkere periodes van depressiviteit, ontkenning, vallen, weer opstaan en keihard werken aan herstel is zij begonnen aan een opleiding tot ervaringsdeskundige. Zij wilde haar ervaring in gaan zetten om andere mensen die ook in een zware levensfase zijn te ondersteunen. Een stukje (h)erkenning geven, maar ook een voorbeeld zijn."

De ASDGO is in gesprek met de gemeente op welke wijze deze ervaring van cliënten die uit de praktijk en “niet uit het boekje” komt, zo goed en praktisch mogelijk in te zetten in de totstandkoming van de gevraagde en ongevraagde adviezen.

Agenda openbare vergadering

1 Opening

2 Presentatie Angelique Reinhard over participatie en ervaringsdeskundigheid

3 Ingekomen stukken/mededelingen

    1. Beantwoording advies pilotproject doelgroepenvervoer
    2. Uitnodiging PCOB op 11 april vanwege 10 jarig bestaan

4 Cursus nieuwe leden per individu of groepsgewijs

5 Advies met betrekking tot de inkomstenvrijlating op grond van de Participatiewet

6 Jaarplan/werkplannen

7 Sprekers

8 Gebruik dropbox. Beheerder dropbox

9 Rapportage werkgroepen

10 Werkgroepen nieuwe samenstelling zie bijlage

11 Rapportage bijgewoonde vergaderingen

12 Vaststelling verslag Adviesraad d.d. 07-02-2017

13 Verslag DB 14-03-2017

14 Verslag TO 20-03-2017

15 Rondvraag

16 Sluiting vergadering