Goeree-Overflakkee - In de week van 16 mei t/m 25 mei is het de Week van de Huisvesting. Er is ook activiteiten op ons eiland. De Week van de Huisvesting is een initiatief van LTO Noord. Tijdens deze week wordt er aandacht besteed aan voldoende en goede huisvesting voor internationale werknemers. LTO Noord organiseert de Week van de Huisvesting zodat gemeenten de kans krijgen in gesprek te gaan met elkaar, met belangenorganisaties, werkgevers en werknemers. Aanleiding voor deze week is het momenteel grote tekort aan huisvesting. Donderdag 19 mei 2022 is er een Open Huisvestingsdag bij V.O.F. Dogterom in Oude Tonge. Lees meer >>

Vervolg

‘Personeelstekort is een groot probleem in Nederland. Ook in de agrarische sector. Eén van de oorzaken van het tekort is het ontbreken van voldoende en goede huisvesting voor internationale werknemers. Als agrarische sector hebben wij hier oplossingen voor. Wij willen deze oplossingen graag delen. We gaan ervanuit dat wij daarmee ook anderen inspireren. Deze inspiratie kan gebruikt worden om ruimte voor de huisvesting te creëren’, aldus Eric Douma, vicevoorzitter bij LTO Noord.

Tekort

Om het tekort aan huisvesting op te lossen willen boeren en tuinders graag investeren in goede huisvesting. Hiervoor is het wel nodig om van de desbetreffende gemeente bouwtoestemming krijgen. Tegelijkertijd worstelen gemeenten met de vraag waar en onder welke voorwaarden ze ruimte bieden aan huisvesting van internationale werknemers. Dit terwijl de oplossingen die veel boeren en tuinders aandragen, huisvesten op het eigen erf, op veel maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen.

Activiteiten Zuid-Holland

Tijdens de Week van de Huisvesting zijn er verschillende Open Huisvestingsdagen. Media zijn ook in afstemming welkom. Donderdag 19 mei is er een Open Huisvestingsdag bij V.O.F. Dogterom in Oude Tonge (Zuid-Holland). Het familiebedrijf V.O.F. Dogterom teelt tulpen. Als huisvesting heeft V.O.F. Dogterom acht chalets voor haar werknemers beschikbaar. De chalets staan er sinds 2021. V.O.F. Dogterom deed een paar jaar geleden mee aan een pilot waarbij ze samen met LTO en de KAVB een beleidsplan schreven voor hun huisvesting. Samen met deze partijen is het gelukt om de huisvesting te realiseren. Ook heeft het bedrijf het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Naast de Open Huisvestingsdagen zijn er ook inloop Zoom-spreekuren, een workshop voor bestuurders en een webinar voor gemeenten, bestuurders en ondernemers.