31 maart 2021, Achthuizen – [Update 1 april: Onderstaand artikel heeft een update gekregen, waarin de reactie van gemeente Goeree-Overflakkee is toegevoegd. De gemeente antwoordt onder andere dat er gehandhaafd wordt en wijst erop dat uitspraken in het artikel niet zouden kloppen. Lees de volledige reactie onderaan het artikel.] Op de redactie melden we heel graag positief nieuws over ons eiland en ons motto is niet voor niets: Sámen maken we Goeree-Overflakkee! Helaas heeft het nieuws vele facetten in zich en moeten we daarin eerlijk zijn. Ditmaal nieuws dat vooruitstrevend is, maar ook iets onbegrijpelijks negatiefs in zich heeft. Lees mee: "Op Goeree-Overflakkee is het al jaren bekend en iedereen weet ervan, maar waarom gaat het gewoon door?! Er worden oude boerderijen op ons eiland opgekocht en gebruikt om, met name buitenlandse, werknemers een onderdak te bieden. Dit gebeurd vaak niet legaal en nog niet zolang geleden werd zo'n plek daadwerkelijk ontruimd." De burgemeester vond die situatie schrijnend en dat is terecht. Maar de vraag rijst: "Waarom de gemeente anno maart 2021 blijkbaar zelf faciliteert in deze illegale praktijken naar legalisering?" Uiteraard is gemeente Goeree-Overflakkee op de hoogte van dit artikel en heeft de redactie om een reactie van de gemeente gevraagd, die we afwachten en ook zullen publiceren. Lees hieronder verder.

Vervolg

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft vorig jaar (eind oktober 2020) in samenwerking met VRR (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) en de politie een integrale handhavingsactie gehouden bij een oude boerderij op ons eiland. Hier bleken bijna 30 arbeidsmigranten, uit voornamelijk Oost-Europa, onder erbarmelijke én illegale omstandigheden (voor een aanzienlijke huursom, per week) te wonen. Gemeente Goeree-Overflakkee heeft destijds deze woning en bijbehorende schuur door toepassing van spoedeisend bestuursdwang ontruimd en verzegeld. De huisvesting was bovendien "in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan", zo werd gemeld.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman was ontdaan van de hele situatie en reageerde destijds in de media: "Wat als er brand was uitgebroken? Dit past niet in Nederland, dit past niet op Goeree-Overflakkee."

Maar... waarom lijkt er dan niets veranderd en gebeurd dit nog steeds op ons mooie eiland? En wranger is misschien nog wel, als zou blijken dat gemeente Goeree-Overflakkee zelf faciliteert in deze illegale praktijken naar legalisering. Hoe dan? We noemen u en jou een situatie die nu speelt, in een leegstaande boerderij aan de Blokseweg te Achthuizen.

Melding en antwoord

Omwonenden hebben bij gemeente Goeree-Overflakkee aangegeven dat in Achthuizen "illegale huisvesting plaatsvindt aan de Blokseweg 1, door firma X." (Kanttekening: desbetreffende firma is al jaren bekend door samenwerking met de gemeente, maar is ook bekend met het woord 'ontruiming'.)

De melding die gemaakt werd bij gemeente Goeree-Overflakkee gaat verder: "Er zitten daar regelmatig acht mensen in een klein huis en die mensen ontlasten vaak buitenshuis. Dit is barbaars en het geeft veel overlast in de omgeving. Ook is sinds de bewoning erg veel afval te vinden rondom de verblijfplaats in de natuur. Daarnaast is het illegaal, dus moeten we dit niet willen, toch?"

Gemeente reageert vijf dagen later, met de woorden: "Wij hebben onderstaande melding van u ontvangen, waarvoor dank. Deze situatie is ons bekend en op korte termijn zal hier een controle worden uitgevoerd. Echter vanwege Covid-19 zijn we hier wel wat terughoudend in, maar ter plaatse buiten gaan kijken kan natuurlijk wel."

Als de melder binnen twee dagen reageert met: "Ik verbaas me wel een beetje over dit antwoord. Ik ben blij dat het al in beeld was, maar dat er niet gehandhaafd wordt, baart me wel zorgen.", krijgt hij na vijf dagen nogmaals een reactie van gemeente Goeree-Overflakkee. Wel eentje die de broek af doet zakken, leest u mee? Reactie gemeente: "Ik heb toch nog mijn computer aan staan in verband met het overleg zojuist. Gisteren ben ik bij je aan de overkant gaan kijken en in de woning door de ramen kunnen kijken en bedden zien staan. De eigenaar geeft telefonisch ook toe dat er arbeidsmigranten gehuisvest worden. We gaan intern bekijken of dit op één of andere manier te legaliseren is. Daarna gaan we op korte termijn in overleg met hem. Weet dus dat we er mee bezig zijn ondanks het feit dat ik niet inpandig de situatie kan beoordelen. Feit is dat er momenteel arbeidsmigranten worden gehuisvest en dat is zonder omgevingsvergunning en in basis dus verboden."

De melder is verslagen. Hebben die woorden van de burgemeester dan niemand wakker gemaakt op het gemeentehuis? Heeft gemeente Goeree-Overflakkee dan echt niet door dat je niet zo met bewoners (waar ze ook vandaan komen) op dit eiland omgaat? Wat houdt de "zorg" voor de inwoners van onze gemeente Goeree-Overflakkee precies in? Uiteraard worden deze vragen aan de gemeente gesteld en kunnen we niet wachten op een antwoord waar álle bewoners van dit eiland mee gebaad zijn en niet enkel "die geld verdient". Want wat mag het kosten om goede zorg aan elkaar te verlenen?

Zure appel

De melder van het incident aan de Blokseweg, is een hardwerkende tuinder aan de overkant van desbetreffende oude boerderij. Hij heeft zijn zaakjes op orde, maar dat kost hem veel. Voornamelijk veel tijd, geld, energie. Hij reageert: "Ik snap de beslissing van de gemeente echt niet, door te faciliteren in dit soort zaken. Onbegrijpelijk, want ik moet zelf aan zware eisen voldoen en als ik zie dat dit nu gedoogd wordt, zeker nu met Covid-19, ben ik ontdaan en verbaasd."

Vooruitstrevend en ambitieus ondernemen

De tuinder is niet voor niets ontdaan en verbaasd, want als we horen wat hij en een collega-ondernemer allemaal gedaan hebben en van plan is om te gaan doen voor zijn eigen (veelal Oost-Europese) werknemers, valt de mond nog verder open.

Desbetreffende tuinder heeft namelijk juist op dit onderwerp veel meer te zeggen. Hij strijdt al jaren voor een goede huisvesting van zijn eigen werknemers. Het begon zo'n vier jaar geleden.

-"Werknemers van frima X vertellen over de erbarmelijke omstandigheden waarin ze met vier tot zes samen (maar vaak meer) moeten wonen. Samen één wc, douche en één koelkast delen wekt snel irritaties op en wie maakt er schoon?"-

De tuinder wil, als werkgever, een verantwoorde huisvesting bieden op zijn eigen erf. Waarom? "Ik ben niets verplicht en kan alles uitbesteden, maar wíl ik mijn werknemers wel, in hun eigen tijd, in een omgeving hebben die deprimerend, ongezond en onveilig is en bovendien in de buurt overlast geeft? Nee, natuurlijk niet!, want ze moeten vervolgens weer hier aan het werk. Een stukje zorg en belang kunnen op een mooie manier samengaan, denk ik. Een goede huisvesting geeft namelijk bedrijfszekerheid! Dat lukt als je deze mensen een goede woonvoorziening kan bieden, waarin ze op een recreatieve manier kunnen wonen. Recreatief houdt in dat, als de werknemers klaar zijn met hun werk, ze op een gezonde manier kunnen ontspannen en rust krijgen en ze verantwoording geeft. Deze werknemers werken namelijk gemiddeld maar 9 uur van de 24, dus het grootste gedeelte van de dag zijn ze recreatief bezig. Daarin moeten ze, vind ik, goed begeleid worden."

Dus wat je investeert, verdien je terug? "Ja, goede huisvesting bieden en de rust geven die ze verdienen, want ze werken hard. En waar we hier op ons eiland, en ik dus ook, tegenaan loop is, dat een goede huisvesting voor deze werknemers vaak ver(der) weg is (Voorne Putten, Schiedam en Rotterdam). En, wil ik zekerheid hebben op werknemers, dan kan ik ze die plek beter dichtbij bieden. Ik voel me als werkgever verantwoordelijk voor een degelijke huisvesting. Dit wil ik dan ook, al een aantal jaren, zelf in de praktijk proberen te brengen op mijn eigen erf en ik heb de gemeente daar vanaf het begin bij betrokken. Uiteindelijk heb ik de felbegeerde vergunning binnen, maar de manier waarop blijft toch vragen oproepen."

Een ambitieus en vooruitstrevend plan, waarin de tuinder zijn gemeente vanaf het begin heeft meegenomen. Hoe ging dat precies en welke vragen riep dit op?

Duurzaam plan

"Mijn plan is al een paar jaar om zelf chalets te gaan bouwen voor mijn werknemers. Dat is duurzaam en zelfvoorzienend. Dat gebeurd in "mijn achtertuin". Wel vanaf het begin in samenspraak en met toestemming van mijn directe buren en de omgeving. Zij willen uiteraard ook geen overlast van mijn werknemers. Even tussendoor: die overlast hebben wij en zij nu wel volop van de oude boerderij hier tegenover, waar ik mailcontact over heb gehad met de gemeente [zie boven]. Om chalets te bouwen moet en wil je uiteraard ook overleggen met je gemeente. We hebben inmiddels vergunning van gemeente Goeree-Overflakkee voor zeven chalets. Daar zijn we echt heel blij mee. De vergunning is vijf jaar geldig en 'bij goed gedrag' kan de vergunning nog eens 5 jaar verlengd worden. We zijn dankbaar dat we eindelijk aan de slag kunnen. Wij willen twee bewoners per chalet van veertig vierkante meter, met allebei een eigen slaapkamer. Samen krijgen zij de verantwoording over het onderhouden van hun eigen plek van in totaal honderd vierkante meter. Dus ook buiten de werktijden om hebben ze hun eigen veilige plek om te onderhouden en ontspannen. Dat is heel iets anders dan met z'n allen in een te klein huis, zonder privé en verantwoording over eigen spullen of gezonde omgeving."

Vergunning - document kwijt?

Als we vragen aan de tuinder waarom hij pas na vier jaar aan de slag kan, is zijn antwoord: "We zijn heel blij dat we nu vergunning voor de komende vijf jaar hebben en aan de slag kunnen, maar dat heeft wel heel wat voeten in aarde gehad. We mochten heel lang niets. Om onze plannen te presenteren zijn we in gesprek gegaan met de gemeente. Het antwoord van de gemeente Goeree-Overflakkee was vrij snel, dat de Provincie Zuid-Holland geen versnippering wil. Volgens de gemeente (lees wethouder) wilde de provincie niet dat we huisvesting gingen bieden op eigen terrein, omdat er dan geen goed zicht op die huisvesting (versnippering) is. Het is moeilijk te controleren als mensen in bungalowparken zitten en in huisjes die gehuurd worden door derden en als er dan weer onderverhuurd wordt, en dat begrijp ik. Maar waar we ook al een paar jaar met z'n alle tegenaan lopen is dat er gewoon te weinig huisvesting is. Bungalowparken en huurhuizen zitten overvol. Mensen zijn er wel, maar de goede huisvesting niet en het gevolg daarvan is dat we de mensen verliezen! In ons bedrijf lopen we, zeker in het hoogseizoen, dus met een tekort aan mensen. Samenvattend: we kregen een "Nee" van desbetreffende wethouder, maar dat weerhield ons er niet van te blijven zoeken naar mogelijkheden. We hebben daarvoor contact gezocht met het BCP (Bedrijven Contact Punt) van de gemeente."

BCP (Bedrijven Contact Punt)

Het BCP is het algemene en eerste aanspreekpunt voor gevestigde én voor startende ondernemers in onze gemeente en dat is er nog niet zo lang. "Doordat dit nieuw werd opgezet, zagen wij ook weer nieuwe mogelijkheden. Nieuwe kansen om weer te gaan zoeken naar een, in onze ogen verantwoorde, oplossing. Bij het BCP, wat gelijk aan de slag is gegaan met onze vragen, is toen een document boven tafel gekomen dat precies in onze behoefte voorziet. Het document wijst erop dat je als ondernemer, op een eigen locatie, vijftien mensen mag huisvesten op een semipermanente wijze. Wat een opluchting was er bij ons, dat dat document gevonden werd. Maar het viel ook rauw op ons dak, want dit document bleek al tien (!) jaar te bestaan. De Provincie heeft hier niets mee te maken, dit is gemeentekijk beleid."

Dus tien jaar geleden is er beleid opgemaakt bij gemeente Goeree-Overflakkee, dat deze huisvesting op eigen grond te realiseren is? "Dit is dus alleen nooit gecommuniceerd naar ons. Terwijl dat we daar echt wel voldoende naar gevraagd hebben. We hebben ook meerdere aanvragen ingediend op basis van huisvesting, voor bijvoorbeeld het realiseren van meerdere chalets, maar ook voor 'hoogbouw'. We hebben verschillende alternatieven aangevraagd, maar die zijn allemaal afgewezen op basis van "dat de Provincie geen versnippering wilde". Dit terwijl er dus gewoon gemeentelijk beleid was op dit gebied. De mogelijkheid was er, maar deze werd niet geboden, sterker nog: het werd ons in zekere zin verboden. De acties van gemeente(ambtenaren) was voor ons verbazingwekkend op dit punt. Maar al met al waren we natuurlijk toch heel blij met dit document dat "boven water kwam". Het document biedt dus wel degelijk de mogelijkheid voor de ondernemer om te huisvesten op een semipermanente wijze."

Afgeslagen subsidiepot Provincie

"Toen we, samen met het BCP van de gemeente, er achter kwamen dat de mogelijkheid tot huisvesting van je werknemers er is, kwamen we er ook achter dat er, hiervoor, al jaren een subsidiepotje van de Provincie Zuid-Holland beschikbaar was van maar liefst 150 miljoen!" De tuinder lijkt, als hij deze woorden uitspreekt, nog steeds verbaasd te zijn over de gang van zaken met en van desbetreffende wethouder, die geen 'keer' namen. Hij vertelt verder: "Die pot van de Provincie is door de wethouder gewoon ontkent, maar was dus echt beschikbaar voor ons! Deze subsidie voorzag in het financieren van projecten van grootschalige huisvesting. Gemeente heeft hier geen gebruik van gemaakt, omdat er volgens hen geen interesse was onder de agrarische ondernemers van Goeree-Overflakkee. Maar er zijn vanuit deze ondernemers juist heel veel vragen gesteld op dit vlak. Niet alleen ik strijd al jaren voor de huisvesting van mijn werknemers, maar ook anderen in de agrarische sector op ons eiland! De ondernemers wilden juist heel graag realiseren, maar de gemeente hield dit af en verzweeg de fixe subsidiepot die gereed lag bij de Provincie. Gemeente zegt nu achteraf dat er geen interesse was bij de ondernemers, maar dat klopt mijns inziens echt niet. Hun woord tegen het onze, maar het wrange is dat gemeente nu wel bezig is om een pilot op te zetten voor grootschalige huisvesting te gaan realiseren in de oude boerderij tegenover ons. Dit wordt gedaan in samenwerking met een uitzendbureau dat, nu voor de zoveelste keer, de certificering kwijt is... En de uitleg van de gemeente hierbij is dat ze 'gaan ondersteunen, juist om te zorgen dat de illegaliteit verdwijnt en omgezet kan worden naar legaliteit'. Als kers op de taart moet je weten dat die subsidiepot van de Provincie (is openbaar en te vinden onder 'huisvesting arbeidsmigranten')) inmiddels is gesloten. Dus wie gaat dat betalen? Ik heb hier geen woorden voor, want er zijn al zoveel initiatieven ingediend, die positief hadden kunnen uitpakken voor ons eiland en niets te maken hadden met illegaliteit: gewoon volgens de regels, enz. enz. Achteraf gezien hadden de ondernemers op ons eiland zelfs geld toe kunnen krijgen voor hun vooruitstrevende plannen met de, toen bestaande maar dus niet aangeboden, subsidie van de Provincie om te kunnen realiseren. De gemeente had moeten faciliteren, maar heeft dat niet gedaan. Hoe economisch kunnen we met elkaar bezig zijn... Nu gaat gemeente, via een omweg en met een dubieus uitzendbureau, toch 'ondersteunen'. Als ondernemers zijn we hier natuurlijk verbolgen over. Ik heb samen met een andere ondernemer in de landbouw uit Oude-Tonge, chalets aangevraagd. Deze ondernemer heeft zelfs een aantal jaren geleden grote huisvesting aangevraagd en is daarover in gesprek geweest met de wethouder en kreeg van hem te horen dat dat niet mogelijk was. Er lagen toen plannen om een oude boerderij te verbouwen naar grootschalige huisvesting. Dit uiteraard allemaal legaal. Ik ben met deze ondernemer opgetrokken en we hebben veel samen gedaan. We hebben nu gebruik gemaakt van het oude beleid dat er al tien jaar lag en we hebben allebei de aanvragen ingediend. We hebben allebei vergunning gekregen, maar dit zijn vergunningen op basis van heel veel regels [chalets met bouwtekening, bodemonderzoek, lees hieronder]."

Semipermanent

Op de vraag wat semipermanent precies inhoudt kregen jullie geen eenduidig antwoord, vertel eens wat dit voor jullie betekent? "Er kwamen vanuit de gemeente verschillende berichten naar ons toen hierover. Iemand opperde het idee om een soort overkapping tegen de schuur aanbouwen, maar dat is natuurlijk niet semipermanent. Semipermanent was niet duidelijk omschreven en werd dus een soort "eigen vrije interpretatie". In onze vergunning is het nu zo vormgegeven dat semipermanent voor ons inhoudt dat we 365 dagen per jaar mogen huisvesten, alleen mag deze huisvesting niet gefundeerd zijn. Een chalet staat standaard op wielen. Maar in ons geval mag dat ook niet, omdat ie dan niet voldoet aan de term "permanent". Maar hij mag ook niet aan de grond vast, want dan is het niet meer semipermanent. Dus we mogen de chalets nu wel op blokken zetten, maar niet op wielen. Maar dit valt waarschijnlijk onder de "vrije interpretatie" van de beleidsmaker, want dit is nergens omschreven."

Bodemonderzoek

De tuinder gaat verder: "In de vergunning werd ons ook verplicht een grondonderzoek te doen. Dat is apart, want we mogen niet eens in de grond komen, want dan is de bouw niet meer semipermanent. De gemeente wilde dit omdat er op ons erf 365 dagen per jaar mensen mogen wonen in de chalets. Maar het kromme is dat als ik een mantelzorgwoning neer zou zetten (dat is exact dezelfde chalet), dan mag die wel op wielen staan, dan heb ik alleen een verklaring van de dokter nodig dat de mantelzorg geboden moet worden en is er geen bodemonderzoek nodig...en dat voor deze veel kwetsbaardere groep die er 365 dagen per jaar wonen mag. Sterker nog, dan heb ik niet eens een vergunning nodig voor de bouw, die we nu wel aan hebben moeten vragen."

Bouwtekening voor chalet

Op de vraag of de tuinder nog energie over heeft, na het moeten voldoen aan deze intensieve regelgeving, zegt hij stellig: "Ja! We weten dat ons plan goed is en hebben voor onszelf besloten dat we gewoon overal aan willen en gaan voldoen wat de gemeente Goeree-Overflakkee van ons vraagt. Dat houdt in dat we onder andere een bouwtekening hebben moeten aanleveren. De chaletbouwer in Herkingen had echter nog nooit zoiets meegemaakt. Hij verkoopt 250 chalets per jaar, al 20 jaar lang en hij moest nu voor het eerst een bouwtekening aanleveren voor een chalet, voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Dat is vrij bijzonder te noemen en de beste man wist niet wat hij meemaakte. Ook hebben we een isolatiewaardemeting moeten laten doen en een ventilatieberekening moeten laten maken. Deze moest ook op de tekening van de chaletbouwer staan. Daarnaast moeten we uiteraard zaken geregeld hebben zoals brandmelders en dergelijke. En we moeten er ook voor zorgen dat de brandweer genoeg plaats heeft om de vrachtwagens neer te zetten in verband met calamiteiten."

Passen dit soort regels niet beter bij een camping of is dat een rare vraag? "Nee", zegt de tuinder, "wij moeten nu zelfs voldoen aan de regels voor de bouwsector. We vallen onder de bouwverordening van gemeente Goeree-Overflakkee. Wij moeten nu bijvoorbeeld ook parkeerplaatsen aanleggen die voldoen aan de maatvoering in de woonwijken. Ik ben nu dus ook een soort projectleider geworden op mijn eigen erf. We hebben nu bijna alle vergunningen liggen om een hotel neer te zetten. Best apart, als je erover nadenkt."

Overlast

De tuinder wil het "volgens de regels" doen, maar dat vergt veel uithoudingsvermogen, zoals we hierboven al lazen. Hij is zo'n vier jaar bezig om, naast zijn drukke landbouwwerkzaamheden, zich in te lezen en te interesseren in "de bouw". "Een eerlijke zaak dat ik moet voldoen aan wat de gemeente vraagt en daar doe ik mijn best voor en dat blijf ik doen. Onbegrijpelijk is echter dat de gemeente nu, in samenspraak met de firma X, faciliteert bij illegale huisvesting in de oude boerderij hier tegenover in de Blokseweg. Er is overlast, ook in de omgeving, van de bewoners en dat is iets waar ik me juist al die jaren voor inzet. De woonomstandigheden van deze werknemers zijn erbarmelijk en dat raakt me echt. Ik krijg hier zoveel vragen van en heb het gevoel met m'n rug tegen de muur te staan. Ook mijn buren en andere omwonenden zijn verbaasd over deze gang van zaken. Gemeente lijkt de situatie in de oude boerderij te gedogen en (naar eigen bewoording) zelf legaal te maken, maar de vraag rijst, waarom moet ik dan aan bouwregels voldoen? Het wrange is dat de gemeente eerst wilde dat ik de chalets aan de andere zijde van mijn erf zou plaatsen om alle vorm van overlast te voorkomen?!En waarom? Omdat de overburen (die oude boerderij) een groot pension willen gaan bouwen, zoals ons werd gezegd. Onze mond viel open, dat snap je. Wij konden trouwens niet aan die andere kant de chalets neerzetten, want dan zou de complete sanitaire voorziening ed niet op orde komen. Wij moesten dus in zekere zin plaats maken voor de grootschalige huisvesting in de oude boerderij, aan de overzijde.... wat bij niemand bekend is?! Maar waarvan de gemeente zelf zegt: "De eigenaar geeft telefonisch ook toe dat er arbeidsmigranten gehuisvest worden. We gaan intern bekijken of dit op één of andere manier te legaliseren is. Daarna gaan we op korte termijn in overleg met hem. Weet dus dat we er mee bezig zijn..." Dat voelt op z'n minst oneerlijk en machteloos, kan ik je vertellen. Er wordt al drie jaar lang gesproken over grootschalige huisvesting op ons eiland en dat was allemaal niet mogelijk 'door de regels van de provincie'. Nu hoor ik dit." De tuinder wil de huizenmarkt juist ontlasten en zegt hij: "Ik maak bedrijfszekerheid op basis van werkvoorziening. Mijn oplossing voor huisvesting op eigen erf is dus zelfvoorzienend, duurzaam én samenbindend."

Woorden als wrang, onbegrijpelijk en machteloos komen bovendrijven nadart we het verhaal van de tuinder hebben gehoord. Op de redactie zijn we zeer benieuwd naar de uitleg van de gemeente die ook lijkt te faciliteren in "de bouw" en we hopen dat er kritisch wordt gekeken naar hoe sámen te werken met ondernemers en inwoners van ons prachtige eiland. De tuinder sluit af: "De ondernemer uit Oude-Tonge en ik voldoen nu aan alle regels, regels die gelden voor de bouwverordening, maar nu is de gemeente nog bezig met iets waarvan wij zeggen: hoe kun je illegaliteit nou gaan legaliseren.... En als je mij eerlijk vraagt is het niet eens mijn grootste probleem dat dit hier tegenover in de Blokseweg gebeurd. Want, op welke locatie moet je dit wél willen, dit wil je nergens toch?! Maar het is dat we nul vertrouwen hebben in die ondernemer in de oude boerderij, waar onze gemeente nu mee in gesprek is. Hij heeft al bewezen dat op iedere locatie die hij huisvest, het fout gaat en onze gemeente gaat met hém in zee? In desbetreffende boerderij wonen nu dus acht mensen, maar zouden er vier mogen zitten. En het is duidelijk waarom. Samen één klein keukentje en douche delen en op één wc? Het is dus niet gek dat ze hun behoefte doen in de bermen rondom het huis en het er vervuild. Vreselijke omstandigheden die illegaal zijn, slecht gehandhaafd worden en zeg nou zelf: die we met elkaar toch niet zouden moeten willen hebben, creëren of in de hand werken op Goeree-Overflakkee?!"

Melden

Gemeente Goeree-Overflakkee biedt op haar website aan dat je voor het melden van omstandigheden die in strijd zijn met de openbare orde of veiligheid, gebruik kunt maken van het formulier melding openbare orde en veiligheid. En eventueel kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Toezicht en Handhaving via 14 0187.

Wie weet... als we daadwerkelijk sámen opstaan tegen onrecht op dit eiland en we elkaar helpen, met elkaar meedenken, niet tegenwerken en sámen de schouders eronder zetten....dat het lukt om dit eiland te laten bloeien, in plaats van bloeden.

----------

[Onderstaand update 1 april 2021]

*Hoe lang is de illegale situatie aan de Blokseweg 1 al bekend bij gemeente Goeree-Overflakkee?

Antwoord: Er is al een tijdje een vermoeden dat hier arbeidsmigranten gehuisvest worden. Dat is in strijd met het huidige bestemmingsplan. Vanwege corona is intern de afspraak dat arbeidsmigranten die zonder omgevingsvergunning op een locatie gehuisvest zijn niet uit hun woonverblijf gezet worden, tenzij er sprake is van overlast naar de omgeving. Op dit moment gaan de toezichthouders ook zo min mogelijk bij woningen naar binnen.

Op 12 maart kregen we klachten over overlast en is op locatie de situatie bekeken. We zagen meerdere auto’s op het achterterrein en bedden in de woning. Ook de eigenaar gaf aan dat er enkele arbeidsmigranten gehuisvest werden.

We zijn daarna eerst intern gaan bekijken of er mogelijkheden zijn om het huisvesten van arbeidsmigranten op deze locatie te legaliseren, maar die zijn er niet. Gisteren is dan ook geconcludeerd dat er handhavend opgetreden gaat worden, conform onze handhavingsstrategie.

Er is wel een stuk voorgeschiedenis. Ongeveer twee jaar geleden is een partij met een plan gekomen om de Blokseweg te Achthuizen te verbouwen voor de huisvesting van arbeidsmigranten met beheerderswoning e.d. Het is momenteel zo dat op grond van de Verordening Ruimte van de Provincie Zuid-Holland de huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied niet is toegestaan. Wel mag een bestaande voormalige agrarische woning hiervoor worden verbouwd. Voorwaarde is dan wel dat de bouwplan voldoet aan alle regelgeving die van toepassing is. Het schetsplan van destijds voldeed aan deze criteria. Daarom is ook in overweging om dit plan als pilot aan te merken, in het kader van het provinciale programma huisvesting arbeidsmigranten.

*Waarom werkt gemeente Goeree-Overflakkee überhaupt samen met een discutabele partij?

Antwoord: De beoordeling of dit een discutabele partij is, is niet aan de gemeente. Het plan wordt beoordeeld en getoetst aan relevante en actuele wet- en regelgeving. Niet de partij. Er is geen sprake van een samenwerking.

*Wat is de reden dat gemeente illegale huisvesting legaal zou willen maken?

Antwoord: De gemeente is nooit van plan geweest illegale huisvesting legaal te maken. Het ingediende schetsplan voorzag in een vorm van huisvesting die zou voldoen aan de gemeentelijke, provinciale en landelijke regelgeving.

*Waarom verzweeg desbetreffende wethouder dat er een "pot" voor financiering bij de Provincie klaarlag voor ondernemers met plannen voor genoemde huisvesting, ook al dacht/vond hij dat er geen interesse was? Moesten niet alle opties voorgehouden worden?

Antwoord: De wethouder heeft nooit verzwegen dat er een pot was voor financiering bij de Provincie. Die pot is er niet, is er ook nooit geweest en zal er ook niet komen. De gemeente en provincie stellen randvoorwaarden aan de huisvesting en zijn niet betrokken bij daadwerkelijke realisatie.

*Waarom wordt er niet gehandhaafd op dit thema aan de Blokseweg1 (maar gekozen voor legalisering)? De situatie is even nijpend als bij de ontruiming die eerder plaatsvond (minder mensen in geding, maar 1 is al teveel toch?)

Zie antwoord op eerste vraag. Er wordt wel gehandhaafd.

*Waarom moet een werkgever voldoen aan bouweisen en hoeft een mantelzorgwoning (mensen die veel kwetsbaarder zijn) hier niet aan te voldoen?

Antwoord: Het is onjuist dat aan een mantelzorgwoning geen bouweisen worden gesteld, de eisen uit het Bouwbesluit 2012 zijn op zowel omgevingsvergunning plichtige als vergunningsvrije bouwwerken van toepassing.

*Waarom is een bodemonderzoek nodig op het eigen terrein (dus waar het gezin zelf ook leeft) van de werkgever bij bouw van een chalet voor werknemers, terwijl dit voor een mantelzorg (hetzelfde chalet met kwetsbaardere inwoners) niet nodig is?

Antwoord: Als een bouwwerk omgevingsvergunningplichtig is dan is het conform artikel 2.4.1 van de Bouwverordening verboden om te bouwen op verontreinigde bodem.

Daarin staat:

Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers, mag niet worden gebouwd voor zover dat bouwen betrekking heeft op een bouwwerk:

  • A .waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven;
  • B. voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist, en
  • C. dat de grond raakt, of waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehandhaafd.

Deze regel is van toepassing op alle bouwwerken waarvoor dit opgaat, daarmee ook een mantelzorgwoning wanneer deze omgevingsvergunningplichtig is.

*Waarom moesten er bouwtekeningen worden in geleverd voor de chalets?

Antwoord: Volgens de Regeling omgevingsrecht zijn er gegevens nodig om een bouwplan te toetsen, met ingediende tekeningen kan worden getoetst of een bouwwerk voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012 en aan de voorwaarden van het bestemmingsplan.

*Waarom wordt een vergunning voor slechts 5 jaar afgegeven, dit is een bijzonder korte periode, ondanks dat deze verlengd kan worden bij goed gedrag?

Antwoord: De vergunning is voor de semipermanente huisvesting van arbeidsmigranten. Dat is toegestaan volgens het bestemmingsplan, semipermanente bewoning in het agrarisch bouwperceel voor maximaal 5 jaar. De vergunning is afgegeven volgens de bestaande regels.

*Wat houdt dit goede gedrag (vraag hierboven) in en kan er alsnog geweigerd worden als aan alle eisen is voldaan?

Antwoord: We zien dit als een proefproject. We zijn bezig met het ontwikkelen van beleid op het gebied van huisvesting arbeidsmigranten en daarom monitoren we hier goed hoe het gaat, bereiken we hiermee wat we willen bekijken en is er behoefte aan meer? We kunnen niet in de toekomst kijken. Het is in theorie mogelijk dat over vijf jaar weigeren mogelijk is als aan alle eisen is voldaan, maar dan moeten er wel gegronde redenen voor zijn om daar geen medewerking meer aan te verlenen. Denk aan regels van hogere overheden. Die zijn er nu niet.

*Neemt gemeente Goeree-Overflakkee haar eigen regelgeving regelmatig onder de loep, gaat ze hierover in gesprek met partijen die ermee te maken hebben en zoekt zij naar oplossingen/desnoods nieuwe regelgeving die stimulerend en samenbindend werkt voor beide partijen? Wat zijn de mogelijkheden hiervoor en wordt hiernaar gezocht?

Antwoord: De gemeente is bezig met de opstelling van een beleidsplan voor de huisvesting van arbeidsmigranten en is er veel aangelegen dat de huisvesting op een goede legale manier zal plaats vinden. Dit in het belang van de arbeidsmigranten die binnen onze gemeente willen werken en ook van het bedrijfsleven dat steeds meer van arbeidsmigranten afhankelijk is geworden. In dit kader hebben op 24 november 2020 en 23 maart 2021 overleggen plaats gevonden met de stakeholders om alle belangen en inzichten in het beleidsplan te waarborgen.